OTP - Pensjon - OTP og pensjonskonto – det blir enklere og bedre

OTP og pensjonskonto – det blir enklere og bedre

Egen pensjonskonto - Duvi Pensjon

Nå skal alle nordmenn skal få sin egen pensjonskonto og korttidsansatte få OTP (obligatorisk tjenestepensjon) fra første arbeidsdag. Dette har våre folkevalgte på Stortinget bestemt.

Pensjon blir enklere og bedre for både arbeidstaker og arbeidsgiver når alle ansatte i privat sektor får sin egen pensjonskonto. I tillegg skal korttidsansatte få med seg OTP (obligatorisk tjenestepensjon) når ettårsregelen fjernes. Det er bra for korttidsansatte, men kommer til å koste arbeidsgivere rundt 350 millioner kroner.

Det er de to store endringene i lov om OTP og innskuddspensjon som får konsekvenser for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Detaljene og når reglene/forskriften blir klar er det for tidlig å si noe om, men at det blir enklere og bedre er det liten tvil om.

Følg med på saksgangen på stortinget.

Pensjonskonto – enklere og bedre

Formålet med lovendringen er at den enkelte skal få mer pensjon for hver sparte krone. Pensjonskontoen kommer til å ligge i arbeidsgivers pensjonsordning eller hos en pensjonsleverandør som den ansatte velger. Når arbeidstaker får samlet pensjon fra alle arbeidsgivere på én konto vil det bidra til at den ansatte unngår unødvendige kostnader og gebyrer som oppstår når pensjon er spredt hos mange leverandører. I tillegg får den enkelte bedre oversikt over tjenestepensjonen sin. Ønsker du å ligge i forkant og få mest mulig ut av pensjonen din, bør du samle din pensjon.

Arbeidsgiver har stor makt

I dag er det slik at nordmenn flest ikke bryr seg nevneverdig om pensjonen sin før den skal utbetales. Det betyr at arbeidsgivers pensjonsordning blir styrende for hvordan størsteparten av nordmenns tjenestepensjonsformue forvaltes.

Pensjonssparing er langsiktig sparing og mye lenger enn de fleste tenker over. Er du 30 år i dag kan mange regne med å bli over 80 år gamle. Da vil spare- og utbetalingsperioden bli rundt 50 år. Med en så lang tidshorisont blir en eller to prosent forskjell på avkastningen til veldig mange kroner. Det er derfor viktig å passe på at du ikke betaler høye kostnader og gebyrer, og velger en spareprofil med høy aksjeandel.

– Det er ekstremt viktig at den ansatte har en langsiktig spareprofil, og det er ensbetydende med en høy aksjeandel. I tillegg må arbeidstakeren unngå unødvendige og ødeleggende nedtrappingsmodeller. Dette kan arbeidsgiver være med på sikre at arbeidstaker får – uten at det koster en eneste krone mer, sier Asbjørn Erdal i Duvi Pensjon.

Visste du at bedriften kan gi sine ansatte bedre pensjon uten at det koster en krone mer?

Ettårsregelen fjernes – kostnad cirka 350 millioner kroner

Hvis bedriften har mange korttidsansatte vil den få en ekstraregning når ettårsregelen blir fjernet. Ettårsregelen gir arbeidsgiver rett til å holde tilbake pensjon fra ansatte som har kortere arbeidsforhold enn et år. Når endringene i loven blir vedtatt vil denne gruppen også få med seg pensjonssparing.

Det er en regning som norske bedrifter med korttidsansatte kommer til å plukke opp. I følge FriFagbevelse er dette en regning som løper opp i 350 millioner kroner.

På aggregert nivå er dette store penger, men for de fleste bedriftene blir det ikke så stort. Beløpet tilsvarer cirka 1,8 prosent av lønnen til de korttidsansatte i bedriften. Dette er penger som i dag blir satt av til pensjon, men som blir tilbakeført til bedriften som følge av åpningen som ettårsregelen gir.

Argumentasjonen for å holde korttidsansatte ute av pensjonsordningen har blant annet vært at deres sparing ble til veldig små fripoliser og pensjonskapitalbevis. Disse pengene forsvant tidligere i høye kostnader og gebyrer hos pensjonsleverandørene.

I dag er det mulig å samle pensjonskapitalbevis hos leverandører med lave kostnader, slik at disse pengene ikke forsvinner. Er medarbeideren i tillegg langsiktig ved å velge en høy aksjeandel i sparingen, vil selv mindre pensjonskapitalbevis kunne vokse.

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!