OTP - Pensjon - Pensjonsalderen skal opp!

Pensjonsalderen skal opp!

Vi kommer til å jobbe lenger før vi kan nyte pensjonstilværelsen. Den enkle årsaken er at vi lever og er friske lenger. Det blir færre sysselsatte per pensjonist.

Andelen av befolkningen over 67 år har økt sterkt de siste årene. Fra 12,9 prosent i 2011 til 14,3 prosent i 2016. SSB regner med at denne aldersgruppen fortsetter å vokse helt frem til rundt 2040. Da vil 20 prosent av befolkningen være over 67 år. Gitt at vi ikke overaskes av høy fruktbarhet, stor innvandring eller økt dødelighet.

Pensjonsalderen skal opp - Duvi pensjon

Det er de store kullene med etterkrigsbarn som nå fases inn i pensjonistenes rekker (Kilde: SSB). En av konsekvensene er at pensjonsutbetalingene spiser en større del av fastlands-BNP, enn det gjorde tidligere.

Det er vanskelig å se for seg at en femtedel av befolkningen skal kunne være pensjonister. I hvert fall slik økonomien er skrudd sammen i dag. Den norske befolkningen er i dag på 5,25 millioner mennesker. Over 770 000 av dem over 67 år. Det er 2,65 millioner nordmenn som er sysselsatte og en røff tredjedel av dem er ansatt i offentlig sektor. Det er derfor naturlig å anta at pensjonsalderen kommer til å øke, men det trenger ikke å være så ille. Vi tror at eldrebølgen kommer til å være frisk, rask og arbeidsfør, og at du får en like fin og lang pensjonstilværelse som dine foreldre eller besteforeldre.

Utbetalingene øker

Grafen under viser i veldig grove trekk hvordan befolkningen fordeler seg på årsklasser. Vi har farget aldersgruppen fra 20 år til 65 i grønt. Det er de som arbeider for at de i den oransje gruppen kan gå på skole seg eller motta pensjon. Vi skulle gjerne sett at søylene til venstre i grafen som representere de unge kunne være høyere. Statistikk viser at fødealderen går opp og at fruktbarheten går ned. Antallet unge faller.

Søylediagram over pensjonsalder

Pensjonsutbetalingene gjennom folketrygden og Statens pensjonskasse, har steget fra et nivå som utgjorde under seks prosent av fastlands-BNP i 2007 til mer enn åtte prosent i 2016. I perioden 1995 – 2007 har utbetalingene beveget seg mellom i underkant av seks prosent og seks og en halv prosent av fastlands-BNP. Noe av økningen skyldes også at det er flere som kombinerer jobb og alderspensjon, noe det ble åpnet for i 2011.

Oljefondet

Med en slik befolkningsutvikling er det naturlig å stille spørsmålet om dagens unge bør frykte for pensjonen sin. Vår påstand er at dagens unge kan se frem til en grei pensjon fra folketrygden også i fremtiden. Det er oljefondet, en god økonomi og brede pensjonsforlik en garantist for.

Les også: Folketrygden må være bærekraftig.

Les også: Er det nok det du får fra Folketrygden?

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!