OTP - Pensjon - Pensjon blir enklere, rimeligere og bedre

Pensjon blir enklere, rimeligere og bedre

Duvi Pensjon - Enklere, rimeligere og bedre

Når den nye pensjonskontoen kommer blir pensjon enklere, rimeligere og bedre. Den fremtidige pensjonisten vil få mer pensjon for hver sparte krone.

Duvi er tuftet på en idé om at vi skal lage pensjon slik pensjon burde være og at fremtidens pensjonister skal få bedre pensjon uten at det skal koste dem én krone mer. Duvi tror at den nye pensjonskontoen vil bidra i den retningen.

Pensjon blir enklere, rimeligere og bedre

Søylediagram over pensjonsmarkedet i 2018

I dag har de to største aktørene rundt 60 prosent av markedet for innskuddspensjon. De fire største har 83 prosent av markedet. Flere aktører og dermed økt konkurranse vil bidra til prisene faller og at fremtidens pensjonister får bedre og rimeligere løsninger.

Målsetningen er mer pensjon

Finansdepartement bekrefter under den årlige forsikringskonferansen at målsetningen bak loven om ny pensjonskonto er at folk flest skal mer pensjon for hver sparte krone. Departementet  har en ambisjon om å vedta loven om ny pensjonskonto i løpet av vårsesjonen og at forskriften kommer på plass innen 1. januar 2021.

Duvi Pensjon og Nordnet representerte utfordrerne og pådriverne i debatten for ny pensjonskonto. #merkonkurranse #bedrepensjon #laverepriser

– Under forutsetning av at Stortinget vedtar de foreslåtte endringene til innskuddspensjonsloven, vil det bli nedsatt en arbeidsgruppe som skal utarbeide forskrifter til den nye loven. Her ønsker Duvi å være med for å bidra til at Kari og Ola skal få best mulig pensjon, sier Asbjørn Erdal daglig leder i Duvi Pensjon. 

Enklere

Pensjonsproduktene og kommunikasjonen ut til kundene må bli enklere. Pensjon må bli enkelt å forstå og det fordrer at man får enkle produktvalg som ikke styrer kunden mot feil produktvalg. Vi må også gjøre administrasjonen av pensjon enkelt for bedriftene. Ny pensjonskonto som samler pensjon i en ordning, medfører at pensjon blir enklere å forstå og blir mer synlig.

Rimeligere

Pensjonspengene må administreres og forvaltes rimeligere. Prisene må ned. Duvi tror at  økt konkurranse, forbedret teknologi og målrettede produktutvalg kommer til å bidra til det. Vi vil få mer oppmerksomhet rundt pris og kostnader og bedriftsledere kommer til å ta mer ansvar for å velge riktig pensjonssparing for sine ansatte.

Bedre

Pensjonsproduktene må bli bedre og mer kundevennlige. Pensjonssparing er langsiktig sparing, ofte med 20 til 50 års horisont. I tillegg kommer en utbetalingsperiode på minimum 10 år. For å opprettholde best mulig forventet avkastning frem til uttak av pensjon bør pensjonsproduktet ha en høy aksjeandel. Aldersbestemt nedtrapping av aksjeandelen bør derfor ikke starte før det nærmer seg utbetaling av pensjon.  Pensjonskontoen kommer også til å føre til at vi får mer konkurranse som igjen leder til økt oppmerksomhet om produktene.

500 milliarder kroner om fem år?

enklere-rimeligere-bedre-Duvi-Pensjon-2018

Fremtiden handler om pensjonskonto, innskuddspensjon og individuelle valgmuligheter. Om noen år vil pensjonsmarkedet ha vokst betraktelig. Innskuddspensjon under forvaltning kommer trolig til å bli over 500 milliarder kanskje allerede om fem år.

Duvi tror at mange nye aktører, også utenlandske,  vil interessere seg for innskuddspensjon og den nye pensjonskontoen. Det kommer til å føre til økt konkurranse i pensjonsmarkedet og er et bra for den fremtidige pensjonisten.

Nye pensjonskontoen er bra for kunden

Pensjonsnæringen må tilpasse seg nye regulatoriske og markedsforhold, samt lavere priser og mer konkurranse. Duvi mener at pensjonskontoen vil bidra sterkt til at nordmenn vil få enklere, rimeligere og bedre pensjon.

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!