OTP - Pensjon - Kampen for en bedre pensjon

Kampen for en bedre pensjon

Kampen for at du skal få bedre pensjon er hard, men vi skal greie det. Tusen norske bedrifter har så langt sett lyset. Vi tror flere følger etter når de forstår hvor enkelt og rimelig det er å få bedre pensjon til sine ansatte.

Det ligger kanskje litt i det norske lynnet at staten – den tar vare på oss. Velferdsmodellen med folketrygden i ryggen står heldigvis sterkt, men den har kanskje også blitt en liten sovepute for mange av oss.

For folk flest vet ikke hva de kommer til å få i pensjon eller hvor den kommer fra. De regner med at ”det ordner seg nok” og vil helst slippe å forholde seg til pensjon. For mange av bedriftene vi møter, ser vi at pensjon først og fremst blir sett på som en administrativ byrde og kostnad. Men nå begynner flere og flere bedrifter å se at pensjon også er viktig sparing for sine medarbeidere.

Pensjon er gresk for folk flest

En årsak til at vi ikke bryr oss, er at brev og e-post fra pensjonsselskapene ofte er vanskelig å forstå.

De fleste av oss kjenner den følelsen når vi får det halvårlige brevet og tenker at det ser vi på senere. Så legger vi det i skuffen. Etter hvert fyller den skuffen seg opp med flere årganger av det brevet, uten at vi blir noe klokere. Vi har alle et eget ansvar for at vi ikke skal bli en melkeku for pensjonsselskapet. Det leser du mer om her.

I Norge velger mange av oss lange utdanninger samtidig som vi blir eldre og holder oss friske lenger. Arbeidsstyrken blir mindre på samme tid som utbetalingene fra folketrygden øker. Det er ikke bærekraftig. Myndighetene har derfor myket opp pensjonsreglene og sørget for de aller fleste får obligatorisk tjenestepensjon. Det er bra, men da må vi også forstå verdien av pensjon og få den ført på lønnsslippen. Du kan følge denne lenken hvis du vil lese debattinnlegget i Finansavisen.

Det er også på høy tid at får løsnet opp i markedet for fripoliser. Det vil klart være til kundens fordel at Finansdepartement innstiller for en enkel regelendring. Det vil åpne et pensjonsmarked på nær 320 milliarder kroner for konkurranse.  De to største har nær 80 prosent av markedet og ønsker absolutt ingen endringer.

Innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis

Markedet for innskuddspensjon er delt i to deler. Det er den løpende innskuddspensjonen som bedriftene betaler inn som en andel av lønnen. 110 000 bedrifter har slike pensjonsordninger og dekker over 1,3 millioner norske arbeidstakere. 177 milliarder kroner i denne ordningen. Det er bedriftene som betaler for forvaltningen av disse pengene.

Den andre delen av markedet er pensjonskapitalbevisene. Pensjonskapitalbevisene blir utstedt når arbeidstakere slutter i jobben hvor de får innskuddspensjon: Det er et bevis på at den ansatte har penger til gode. Det er utsted over 1,5 millioner pensjonskapitalbevis som i dag utgjør rundt 83 milliarder kroner. Det er eierne av pensjonskapitalbevisene, privatpersoner, som betaler kostnadene med forvaltning og gebyrene for disse bevisene. Og da øker pensjonsindustrien kostnadene.

 

Duvi kan ikke forstå hvorfor det skal være dyrere å håndtere pensjonskapitalbevis enn løpende pensjonsordninger i bedriftene!
Asbjørn Erdal
Asbjørn Erdal
Daglig leder og gründer av Duvi AS

Én milliard i bedre pensjon?

Våre undersøkelser viser at kostnadene kan mer triple seg når pengene overføres til et pensjonskapitalbevis. Det synes vi er horribelt og helt unødvendig. Bedre konkurranse vil redusere kostnadene betraktelig. Hvor mye er usikkert, vi har sett flere tall med det til felles at de er enorme.

Hvis man reduserer kostnadene for håndtering av pensjonskapitalbevis med 1,25 prosent, tilsvarer det en besparelse på én milliard kroner. Det tilsvarer 20 millioner Pizza Grandiosa eller
2 000 lærerlønninger. Penger som ellers kunne blitt stående på pensjonskontoene til folk flest.

Ett tusen bedriftskunder har sett lyset

Duvi har fått tillit fra 1 000 bedriftskunder. Det er vi stolt over, men det er fremdeles en lang vei å gå før nordmenn får valuta for sin tjenestepensjon. Da må flere bedrifter velge langsiktig spareordninger for sine ansatte.

Det er Buer Gruppen som er bedrift nummer 1 000. Det er en 45 år gammel håndverksbedrift som har spesialisert seg på utvendig og innvendig overflatebehandling. Gruppen har over 175 ansatte spredt over hele Norge og er en del av MesterAlliansen.

Fonds- og pensjonsindustrien har historisk stort sett utviklet produkter for industrien, ikke for sluttbrukeren. Det gjør Duvi noe med. Vi tar utgangspunkt i kundens behov som er langsiktig og rimelig pensjonssparing.

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!