OTP - Pensjon - Ja til fri flytting av pensjonskonto

Ja til fri flytting av pensjonskonto

Fri flytting av pensjonskonto vil føre til økt konkurranse i pensjonsmarkedet. Det vil gi oss bedre produkter og lavere priser og dermed bedre pensjon til den fremtidige pensjonisten.

Finansdepartementets forslag til endringer i innskuddspensjonsloven kan bidra til dette dersom forslagene innføres samtidig. Det vil sørge for at arbeidstakere får samlet sin pensjonskapital på én egen pensjonskonto, bidra til økt konkurranse og dermed bedre produkter og priser. I sum vil det gi bedre pensjon til den fremtidige pensjonisten.

Men alle er ikke like enige om dette. Finans Norge mener det er forbundet med stor grad av usikkerhet om vi når målet om å redusere kostnadene ved å åpne for å flytte pengene bort fra arbeidsgivers ordning til en selvvalgt leverandør. Finans Norge mener at ”Det kan vi fint vente med. La oss plukke de lavthengende pensjonsfruktene først.”

Ingen er i tvil om at Finans Norge fint kan vente. Men den enkelte – som om mange år skal leve av pensjonen – kan ikke vente. 

Spesielt er dette viktig fordi medflytting av opptjening fra tidligere jobber alene, vil øke markedsandelen til dem som allerede har 3/4 av markedet og gjøre det vanskelig for utfordrerne. Slik flere av høringssvarene til Finansdepartementet påpeker.

Lønnskonto og pensjonskonto

Det er ingen som reagerer på at du har din egen lønnskonto eller selv bestemmer hvilken bank du bruker. Ville du likt at arbeidsgiver skulle bestemt hvor du hadde din lønnskonto? Eller at du måtte bytte bank når du byttet jobb?

Det samme MÅ gjelde for pensjonskonto. Hvorfor skal det være slik at arbeidsgiver bestemmer hvem som skal håndtere din fremtidige pensjon?

Hvis kundene, som er dagens lønnsmottakere og de fremtidige pensjonistene, kun skal forholde seg til én pensjonskonto vil de også få bedre oversikt over sine pensjonsverdier. Det er bra! Duvi mener at Finansdepartementets forslag vil bedre konkurransen, men da må den enkelte få velge leverandør selv – både for oppsparte midler og løpende pensjonsavtale hos nåværende arbeidsgiver.

Mer konkurranse er målet

Finansnæringen er imot sentrale deler av forslaget på grunn av påstått kompleksitet – Duvi tror ikke på denne påstanden og er FOR konkurranse! Duvi Pensjon mener at individuell flytterett må innføres snarest mulig uten overgangsordninger.

Målsetningen er å skape mer konkurranse. Det trenger vi. I dag kjennetegnes markedet for innskuddspensjon ved at de tre største leverandørene har rundt 3/4 av markedet. Økt konkurranse blant pensjonsleverandørene vil bidra til lavere pris og bedre produktutforming, som igjen vil føre til mer pensjon for hver krone som er spart for de ansatte.

Fri flytting av pensjonskonto kan enkelt innføres

Duvi Pensjon mener at det samtidig bør åpnes for individuell flytterett av både innskuddspensjon og medflytting av pensjonskapitalbevis så snart som mulig.

Etter våre vurderinger kan flytteretten av aktive innskuddspensjonsordninger innføres uten ekstra kostnader for arbeidsgiverne eller innebære vesentlige merkostnader for pensjonsleverandørene.

Pensjonsleverandørene må uansett få på plass tekniske løsninger for elektronisk utlevering av informasjon som tilfredsstiller dataportabilitetskravene i den nye personvernlovgivningen (GDRP) som trer i kraft i mai 2018. Det blir derfor heller ikke nødvendig å innføre nye betalingsstrømmer mellom pensjonsleverandørene.

Full individuell flytterett av pensjonskonto vil føre til økt konkurranse og åpenhet i markedet for pensjonsprodukter. Vi tror at det fører til lavere priser og bedre pensjonsprodukter for den fremtidige pensjonisten.

Lenke til artikkel i Finansavisen

Lenke til Duvi Pensjons høringsnotat

Lenke til pressemelding

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!