OTP - Pensjon - Folk flest er pensjonsmillionærer

Folk flest er pensjonsmillionærer

Ja du leste riktig. Når vi legger sammen pensjonen til folk flest, er de millionærer lenge før de aner det.

Alle som arbeider i Norge og betaler skatt, får en opptjening i folketrygden og pensjonssparing fra arbeidsgiver. I løpet av noen år blir dette til store beløp. Mange i trettiårene er derfor pensjonsmillionærer uten at de egentlig er klar over det. Det er ikke penger som du kan bruke i dag, men som skal gi deg en grei tilværelse når du blir gammel.

20 prosent av lønnen

Du og arbeidsgiver betaler inn til sammen 18,1 prosent av din inntekt til folketrygden. Betalingen skjer over skatteseddelen, som trygdeavgift fra deg og arbeidsgiveravgift fra arbeidsgiverne dine. Legg merke til at du ikke opptjener alderspensjon for lønn over 7,1 G. G er folketrygdens grunnbeløp.

I tillegg til folketrygden skal alle ha en tjenestepensjon. Det er den sparingen som arbeidsgiver gjør for deg. Det minste du kan få er to prosent av lønnen fra én G. Over halvparten av bedriftene i privat sektor har denne minimumsordningen.

Finn dine tall

Det er rimelig enkelt å finne ut av hvor mange kroner du har tjent opp på din pensjonsbeholdning i folketrygden og fra andre kilder. Du finner den på Min side på duvi.no. Logg deg på med BankID. 

Alternativt kan du foreta et grovt regnstykke. Gang lønnen din med 0,18 og gang opp en gang til med antall år du har arbeidet. Da vet du cirka hvor mange kroner du har i folketrygden.

Hvis du lurer på hvordan pengene blir utbetalt kan lese mer her.

Grunnmuren i velferdsmodellen

Folketrygden er grunnmuren i den norske velferdsmodellen og pensjon fra folketrygden sikrer at du får penger når du blir pensjonist. Disse pengene skal stå i rimelig forhold til den inntekten du har hatt. Har du ikke hatt inntekt blir du sikret gjennom en garantipensjon, tidligere kjent som minstepensjon.

Folketrygden finansieres over statsbudsjettet som betyr at de som jobber i dag betaler pensjonen til dagens pensjonister. De yngre finansierer de eldre. De siste årene ser vi at avkastningen fra oljefondet bidrar til å sikre finansieringen av statsfinansene. 
Oljefondet har i dag rundt 10 6400 milliarder kroner på bok (beløpet er i konstant endring), som forhåpentligvis vil bidra til å sikre nordmenns velstand i mange generasjoner fremover. Oljefondet investerer i obligasjoner og aksjer i alle verdens markeder.

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!