OTP - Pensjon - Finanstilsynet vil ha mer indeksfond

Finanstilsynet vil ha mer indeksfond

Finanstilsynet ønsker at pensjonsnæringen legger til rette for at kundene får større innslag av indeksfond i pensjonssparingen.

Finanstilsynet vil ha mer indeksfond og mener at pensjonsnæringen må passe på at kundene får riktig produkter til riktige priser. Tilsynet kritiserer næringen for at bare elleve prosent av midlene under investeringsvalgporteføljen er plassert i indeksfond.

Finanstilsynet vil ha mer indeksfond

Kritikken gjelder pensjonsordninger innen innskuddspensjon, pensjonskapitalbevis, fripoliser med investeringsvalg og individuell sparing. Dette er pensjonsordninger hvor kunden selv skal gå inn og velge investeringsprofil eller får forhåndsdefinert portefølje. Men det gjør de ikke, de blir i det produktet som bedriften har valgt på bakgrunn av anbefaling fra pensjonsleverandøren.

”…..Når fremtidig pensjon og sparemidler i større grad baseres på kundenes individuelle valg, er det viktig å unngå at markedsaktører utnytter kundenes manglende innsikt i risikoene i investeringsproduktene som tilbys……”

”…….Finanstilsynet har tidligere observert at foretak tilbyr lav eller ingen andel indeksfond i investeringsporteføljen. Forvaltningskostnadene i aktivt forvaltede fond er vesentlig høyere enn i passivt forvaltede fond. Dette er kostnader som bæres av kundene……..”

Duvi har rimelig pensjon

Duvi har i sin langsiktige profil benchmark 80 prosent aksjer og 20 prosent rentepapirer. Den ene halvparten av aksjene er i et indeksfond mens den andre halvparten er et i aktivt forvaltet aksjefond.

Duvi tilbyr sluttkundene en meget rimelig pris for den delen som er aktivt forvaltet.  Forvaltningskostnaden hos Duvi er 0,65 prosent for beløp opp til 200.000. For overstigende beløp er forvaltningskostnaden 0,5 prosent. Vi har ingen flyttegebyr eller administrasjonsgebyr. Du finner våre kostnader her.

Man bør merke seg at i tillegg til kostnader er aksjeandelen et veldig element for å sikre best mulig sparing for den enkelte. 

Pass på aksjeandelen i pensjonssparingen og det er mulig å doble pensjonen uten å spare mer.

Hvis du ønsker å lese rapporten fra Finanstilsynet blar du deg frem til side 45 og 46 i denne rapporten.

Dagens Næringsliv konkluderer i en kommentar

I tillegg til Folketrygden er pensjonen opptjent gjennom arbeidsgiver det folk skal leve av når de slutter å jobbe. Innskuddspensjonsparing med høye kostnader og gebyrer fra pensjonsleverandørene fører til lavere pensjon for den enkelte og derfor bør indeksfond være en selvskreven «rett» på fondsmenyen til pensjonsleverandørene. Les kommentaren her.

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!