Pensjonskonto er her!

Takk til alle kunder og venner av Duvi. Vi greide det! Myndighetene hørte på oss til slutt. Sammen har vi kjempet igjennom en av våre store fanesaker, nemlig at pensjonen skal samles til én felles konto. Dette betyr bedre pensjon for fremtidige pensjonister.

Men kampen er ikke over, neste steg er å kjempe for enda bedre forvaltning av pensjonsmidlene!

Hva er egen pensjonskonto?

Arbeidstakere med innskuddspensjon kan ha flere pensjonskapitalbevis rundt omkring hos de ulike tilbyderne, ettersom de fleste bytter jobb i løpet av karrieren. Om de ikke blir samlet, blir de hver for seg trukket for gebyrer – og det betyr mindre pensjon for deg.

Fra 2021 blir det en slutt på dette.

Da innføres loven om egen pensjonskonto, og pensjonskapitalbevisene vil automatisk samles til én pensjonskonto, slik at du får full kontroll over din pensjon – og lavere kostnader.

Viktigst av alt er at det blir enklere for arbeidstakerne selv å velge hvem de vil ha som pensjonsleverandør, og fra 1. februar kan du også reservere deg mot at pensjonen flyttes. Og da vil vi nevne at Duvi har gjort det enkelt for deg, med oversiktlige sider og enkle valg for langsiktig sparing.

Snart skjer det!

Vi åpner for bestillinger fra 1. februar 2021, samme dag som loven tillater.

Dager
Timer
Minutter
Sekunder

Samle pensjonen allerede i dag!

Det er bra at du er pensjonsbevisst! Ved å samle pensjonen allerede nå, unngår du at pensjonen trekkes for unødige gebyrer, og du får samlet det i en langsiktig spareprofil med høy aksjeandel.