OTP - Pensjon - Egen pensjonskonto – pensjon for fremtiden

Egen pensjonskonto – pensjon for fremtiden

Denne artikkelen ble skrevet i forkant av «Egen pensjonskonto» som kom i 2021. Du kan lese mer om egen pensjonskonto her: https://duvi.no/duvi-som-selvvalgt-pensjonsleverandor/

− Egen pensjonskonto blir veldig bra for folk flest, sier Asbjørn Erdal, daglig leder i Duvi Pensjon. − Folk kommer til å få mer pensjon for hver sparte krone, bedre oversikt samt rimeligere og bedre pensjonsprodukter.

Skal vi ha god pensjon i fremtiden må folketrygden være bærekraftig. Med tanke på at Norge får flere eldre som lever lenger må vi spare litt mer over tid. Det kan løses ved at vi jobber lengre, at vi øker sparesatsene og at vi får mer ut av hver sparte krone. Egen pensjonskonto bidrar til at vi får mer ut av hver sparte krone og at pensjon blir enklere å forstå.

Økt press på bedriftene?

Myndighetene har sammen med vedtaket om egen pensjonskonto også bestemt at vi får pensjonssparing fra første arbeidsdag. Det var første trinn for å øke bedriftenes sparing. Vi tror også at bedriftene kommer til å få økt press om å ta mer av pensjonsregningen. Fagbevegelsen har lenge krevd sparing fra første krone. Deretter kan vi forvente at  det kommer et press om å øke minste sparesats. Det blir en tøff, men overkommelig oppgave for den norske modellen.

Med økt press på bedre pensjonsordninger i bedriftene vil oppmerksomheten ikke bare gå på selve sparesatsen, men også på hva kunden får ut av hver sparte krone. Når bedriften tar mer av regningen tror vi at vi får økt oppmerksomhet om hvilke produkter som egner seg for pensjonssparing og hvordan de skal skrus sammen. Fremtidige regulatoriske endringer som egen pensjonskonto kommer til å føre til økt konkurranse blant eksisterende og nye aktører i pensjonsmarkedet.

Viktige langsiktige valg

Det er kanskje et paradoks at det er enda viktigere å velge en langsiktig spareform for pensjonen enn å ha sparing fra første krone. Pensjonssparing er langsiktig sparing, og langsiktig sparing betyr høy aksjeandel i sparingen. Duvi legger vekt på å ha stor andel i aksjer mens man sparer. Det viser seg at det bare er en høy andel i aksjer som over tid sikrer god avkastning på sparingen. Les mer om dette her.

Egen pensjonskonto gjør det enklere

Vi kommer alle til å få mer ansvar om å sørge for egen pensjon. Med ny pensjonskonto får vi samlet pensjonen som våre arbeidsgivere sparer for oss på en konto. Det vil gi oss bedre oversikt og bidra til lavere kostnader. Vi får mer pensjon for hver sparte krone.

Pensjon er å utsette et forbruk til senere, noe de fleste av oss synes er rimelig kjedelig. Motivasjonen kommer i form av skattemotiverte løsninger som Individuell pensjonssparing – IPS og Aksjesparekonto – ASK. Det kan være at denne pensjonssparingen også vil kunne finne veien inn i en pensjonskonto en gang i fremtiden. Det vil gi enda bedre oversikt. Men tenk deg godt om før du velger IPS eller ASK – det kan du lese mer om her.

Skal den enkelte øke pensjonsgrunnlaget må vi jobbe mer og lengre. Vi ser allerede at det oppstår diskusjoner om når vi skal få lov til å ta ut pensjon fra. Les mer det her.

Vedtaket om egen pensjonskonto i korte trekk

Stortinget har vedtatt endringer i innskuddspensjonsloven som fører til at arbeidstakere i innskuddspensjonsordninger skal få samlet sine pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold på én konto i arbeidsgivers pensjonsordning – egen pensjonskonto. Stortinget opphevet samtidig regelen om at arbeidstaker må ha vært ansatt i minst 12 måneder for å ha krav på å få med seg sin opptjente pensjonskapital. Dermed får vi pensjon fra første arbeidsdag.

Etter lovvedtaket skal forskriftene for egen pensjonskonto utarbeides. Lovteksten er god og Duvi Pensjon ser frem til å kunne bidra til at forskriftene også sørger for at vi får mest mulig pensjon for hver sparte krone. Pensjon slik det burde være.

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!