OTP - Pensjon - Hva skjer med OTP og pensjonen hvis man mister jobben?

Hva skjer med OTP og pensjonen hvis man mister jobben?

Dersom man er eller blir arbeidsledig vil det gå utover nåværende økonomi, men også den fremtidige. Mister man jobben er det flere ting man bør merke seg, spesielt pensjon og OTP (obligatorisk tjenestepensjon).

Om man er arbeidsledig, særlig over en lengre tidsperiode er det svært viktig å tenke på pensjon. Det er også viktig å huske på å sjekke både privatøkonomi og pensjonssparing ved en eventuell oppsigelse.

Pensjon er vår økonomiske fremtid. I denne teksten tar vi for oss hva som skjer med oppspart pensjon og OTP som man har opparbeidet gjennom tidligere arbeidsgiver, og alderspensjon fra folketrygden. Teksten går ikke inn på private spareordninger og formue.

Hva skjer med pensjonskapitalbeviset (PKB) ved arbeidsledighet?

Når man avslutter et arbeidsforhold, skal man få med seg et pensjonskapitalbevis (PKB) eller en fripolise. Dette er et bevis på at arbeidsgiver har betalt inn penger på en pensjonskonto i den ansattes navn.

Man får med seg et pensjonskapitalbevis når tidligere arbeidsgiver har hatt en tjenestepensjonsordning / obligatorisk tjenestepensjon (OTP), som et bevis på at det ble spart minimum 2% av inntekt til pensjon.

Hva som skjer med pensjonsbeholdningen, avhenger av pensjonsleverandørens kostnader og gebyrer, og hvordan pensjonskapitalbeviset forvaltes.

Vi anbefaler alle å sjekke hvilke kostnader som trekkes fra sine pensjonskapitalbevis, at beholdningen blir forvaltet med relativt høy aksjeandel og at all tidligere oppspart pensjon er samlet på ett sted.

Se Duvis prisliste for privatpersoner.

Hva skjer med folketrygden om man er arbeidsledig?

Alderspensjon fra folketrygden er den grunnleggende pensjonsordningen for alle som jobber i Norge, her settes 18,1% av inntekten av til pensjon. For mange vil utbetalingen fra folketrygden utgjøre den største delen av pensjonsutbetalingene. Som medlem av folketrygden har man rettigheter til å motta pensjon og dagpenger fra Nav.

Vi anbefaler å logge inn på din pensjon hos Nav for få å oversikten over egen pensjonssparing.

Dagpenger er likestilt med arbeidsinntekt når det gjelder pensjonsopptjening. Det betyr at hvis man har krav på dagpenger og får dem, opprettholder man retten til pensjonsopptjening fra folketrygden.

Dersom man blir arbeidsledig er det viktig å søke om dagpenger så fort som mulig. Ta kontakt med Nav for å søke om dagpenger.

Dagpenger er en offentlig sikkerhetsløsning for dem som mister inntekt fra arbeidsforhold. For å motta dagpenger må man være registrert som arbeidssøker samt oppfylle visse vilkår. Mer informasjon finner om dette ligger på Nav sine sider om dagpenger.

Forsikringsordninger ved oppsigelse / endt arbeidsforhold

Dersom man går ut av et arbeidsforhold, vil man sannsynligvis få tilbud om å fortsette pensjons- og forsikringsordningene på individuelt grunnlag.

Dette er ordninger man har vært omfattet av hos arbeidsgiver. Om det lønner seg å fortsette med dem kan man ikke si sikkert. Det er også avgjørende om man har økonomi til å fortsette med ordningene.

Ytelsespensjon kan være svært dyrt, og bør i de fleste tilfeller ikke prioriteres dersom man er arbeidsledig.

Personalforsikringer, som sykelønn eller uføreforsikring varierer i pris og er lurt å fortsette med om man har mulighet. Dette kan være en god sikkerhet å ha dersom man er eller blir syk, eventuelt ufør.

Om man velger å ikke beholde forsikringene, bør man som minimum tegne egne forsikringer. Det er viktig å huske at disse kan være vanskelig å opprette om man for eksempel har en sykehistorie.

Oppsummert – viktig å merke seg

Dersom man er så uheldig å miste jobben er det viktig å sikre seg selv.

Vi anbefaler å skaffe oversikt over privatøkonomien, og prioritere de viktigste kostnadene.

Pass på at riktig pensjonsbevis (for eksempel (PKB) fra arbeidsgiveren følger med, og at bedriften har satt av penger til pensjon under arbeidsforholdet.

Ta kontakt med Nav så tidlig som mulig, det er viktig å fylle ut riktig skjemaer i tide.

Forsikringer er ofte en undervurdert gode – vurder fortsettelsesordningene, de kan være gull verdt.

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!