Til deg som er daglig leder - Fiken

Vi ønsker deg velkommen som kunde hos Duvi Pensjon, og vi håper din bedrift blir godt fornøyd med oss.

Oppstarttidspunkt for selve avtalen blir som følger:

  • Dersom dere ikke har en eksisterende avtale: Vi starter pensjonssparingen fra og med inneværende måned.
  • Dersom bedriften allerede har en eksisterende ordning som skal flyttes: Flyttingen tar vanligvis 2-3 mnd.

Slik fungerer pensjon for bedrifter

Duvi Pensjon tilbyr en innskuddspensjonsordning, hvor arbeidsgiver månedlig setter inn en bestemt andel av lønnen til den ansatte sin pensjonskonto. Dette gir nødvendig forutsigbarhet for bedriften.

I 2021 ble lov om egen pensjonskonto innført. Loven medfører at pensjonen til dine ansatte automatisk blir samlet hos pensjonsleverandøren som din bedrift har valgt, med mindre den ansatte reserverer seg mot dette eller har en selvvalgt leverandør. Du kan lese mer om dette på duvi.no/om-egen-pensjonskonto.

Lovens minstekrav (OTP)

Minimumskravet til pensjonsordninger defineres i lov om Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP). Kort oppsummert fra loven skal det spares minimum to prosent av lønnen som ligger mellom 0 og 12 G. G står for Folketrygdens grunnbeløp, og fastsettes av Stortinget hvert år. Det skal spares pensjon fra første lønnskrone og arbeidsdag, for alle ansatte som har fylt 13 år, uavhenging av stillingsbrøk.

I pensjonsordningen inngår det også innskuddsfritak. Dette er forsikringsdelen av produktet og sikrer at den ansatte får sparing til pensjon ved sammenhengende sykemelding over ett år. Dette betyr at du som arbeidsgiver kun betaler sparingen det første året den ansatte er sykemeldt.

Dersom du ønsker en bedre ordning for dine ansatte

Dersom du ønsker det, står bedriften fritt til å spare mer enn minimumskravet på to prosent av lønnen til den ansatte. Det er mulig å spare opp til syv prosent av lønn opptil 12 G.

Siden folketrygden ikke gir pensjonsopptjening for inntekt over 7,1 G, er det mulig å ha tilleggsparing på inntil 18,1 % for lønn mellom 7,1 og 12 G.

Dette betyr at de med lønn over 7,1 G kan spare maksimalt 25,1 % av lønn mellom 7,1 G og 12 G.

Utover det tilbyr Duvi Pensjon tilleggsproduktet uførepensjon. Uførepensjon er en forsikring som gir deg en månedlig kompensasjon for redusert inntekt, og dermed gir deg mulighet til å opprettholde levestandarden.

Fordeler med Duvi Pensjon

En av fordelene med å velge Duvi Pensjon som din pensjonsleverandør, er at vi i samarbeid med Fiken har utviklet egne løsninger som sikrer korrekt sparing til enhver tid. Dette gjøres ved at lønnsfilen eksporteres fra Fiken og sendes rett til Duvis systemer. Løsningen blir dermed helautomatisk ved at vi gjenbruker eksisterende lønnsdata hos din bedrift, dette reduserer risikoen for feil sparing. Prosessen blir samtidig lettere og raskere, hvilket frigjør verdifull tid for bedriften. Du behøver ikke å foreta deg noe for at dette skal skje.

Duvi Pensjon har en erfaren investeringskomité som passer på forvaltningen av pensjonspengene med en solid og langsiktig investeringsstrategi.

Viktig informasjon

Pensjon beregnes på lønnen som utbetales. Vi er derfor avhengig av at lønnen føres korrekt.

Endringer i sparing for de ansatte vil gjelde fra det tidspunkt Duvi får melding om lønnsendringen i lønnsfilen.

Det også viktig at dere gir oss melding ved dødsfall slik at vi kan starte prosessen med utbetaling av pensjonskapitalen til de etterlatte.

Dersom du har noen spørsmål eller ønsker å gjøre endringer i bedriften sin pensjonsavtale er du alltid velkommen til å kontakte kundeservice på e-post fiken@duvi.no eller på telefon 64 80 80 64. Du finner også mye informasjon her på vår hjemmeside, samt svar på de mest vanlige spørsmålene her.

Takk for at din bedrift valgte Duvi Pensjon – vi ser frem til et godt samarbeid.

Med vennlig hilsen
oss i Duvi Pensjon