Til deg som er daglig leder

Vi ønsker deg velkommen som kunde hos Duvi AS, og vi håper din bedrift blir godt fornøyd med oss.

Oppstarttidspunkt for selve avtalen blir som følger:

  • Dersom dere ikke har en eksisterende avtale: Vi starter pensjonssparingen fra og med inneværende måned.
  • Dersom bedriften allerede har en eksisterende ordning som skal flyttes: Flyttingen tar vanligvis 2-3 mnd.

Slik fungerer pensjon for bedrifter

Duvi Pensjon tilbyr en innskuddspensjonsordning, hvor arbeidsgiver månedlig setter inn en bestemt andel av lønnen til den ansatte sin pensjonskonto. Dette gir nødvendig forutsigbarhet for bedriften.

Lovens minstekrav (OTP)

Minimumskravet til pensjonsordninger defineres i lov om Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP). Kort oppsummert fra loven skal det spares minimum to prosent av lønnen som ligger mellom 1 og 12 G. G står for Folketrygdens grunnbeløp, og fastsettes av Stortinget hvert år. Det skal spares for alle ansatte som er fylt 20 år, og alle ansatte som har en 20 prosent stilling eller mer.

Følgende gjelder kun frem tom 31.12.2020: Dersom en ansatt som slutter har jobbet i bedriften i over 12 måneder har den ansatte krav på å få med seg de oppsparte midlene på en egen pensjonskonto. Dersom en ansatt som slutter har jobbet i under 12 måneder, føres de oppsparte midlene til bedriften sitt innskuddsfond.

Fra og med 1.januar 2021 endres loven slik at den ansatte har krav på å få med seg oppsparte midler fra første dag, kort sagt, har de mottatt sparing så skal de ha med seg de sparte midlene. Vi i Duvi vil passe på dette for deg, du behøver ikke gjøre noe i den forbindelse.

I pensjonsordningen inngår det også innskuddsfritak. Dette er forsikringsdelen av produktet og sikrer at den ansatte får sparing til pensjon ved sammenhengende sykemelding over ett år. Dette betyr at du som arbeidsgiver kun betaler sparingen det første året den ansatte er sykemeldt.

Dersom du ønsker en bedre ordning for dine ansatte

Dersom du ønsker det står bedriften fritt til å spare mer enn minimumskravet på to prosent av lønnen til den ansatte. Det er mulig å spare opp til syv prosent for lønn under 7,1 G.

For de med lønn mellom 7,1 og 12 G kan bedriften spare inntil 25,1 prosent av den delen av lønnen som er mellom 7,1 G og 12G. Bedriften kan også velge å spare fra første lønnskrone, altså fra 0 G istedenfor fra 1G. Her kan det spares inntil 7% av lønnen.

Utover det tilbyr Duvi Pensjon tilleggsproduktet uførepensjon.

Fordeler med Duvi Pensjon

En av fordelene med å velge Duvi Pensjon som din pensjonsleverandør, er at vi i samarbeid med Fiken har utviklet egne løsninger som sikrer korrekt sparing til enhver tid. Dette gjøres ved at lønnsfilen eksporteres fra Fiken og sendes rett til Duvis systemer. Løsningen blir dermed helautomatisk ved at vi gjenbruker eksisterende lønnsdata hos din bedrift, dette reduserer risikoen for feil sparing. Du behøver ikke å foreta deg noe for at dette skal skje.

Duvi Pensjon har en erfaren investerings komité som passer på forvaltningen av pensjonspengene med en solid og langsiktig investeringsstrategi.

Viktig informasjon

Pensjon beregnes på lønnen som utbetales. Vi er derfor avhengig av at lønnen føres korrekt.

Endringer i sparing for de ansatte vil gjelde fra det tidspunkt Duvi får melding om lønnsendringen i lønnsfilen.

Det også viktig at dere gir oss melding ved dødsfall slik at vi kan starte prosessen med utbetaling av pensjonskapitalen til de etterlatte.

Dersom du har noen spørsmål eller ønsker å gjøre endringer i bedriften sin pensjonsavtale er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med Duvi Pensjon Kundeservice på e-post fiken@duvi.no eller på telefon 64 80 80 64. Du kan også besøke vår hjemmeside www.duvi.no for ytterligere informasjon.

Takk for at din bedrift valgte Duvi Pensjon – vi ser frem til et godt samarbeid.

 

Med vennlig hilsen
oss i Duvi Pensjon