OTP - Pensjon - Rimeligere OTP og bedre pensjon!

Rimeligere OTP og bedre pensjon!

Rimeligere OTP for bedriften som gir dine ansatte bedre pensjon er fullt mulig uten at det koster en krone ekstra. 

Rimeligere OTP, men også bedre

Å få bedre pensjon til dine ansatte til samme pris eller rimeligere er enkelt. Bedre pensjon handler om å se verdien av langsiktig sparing. Det er ifølge NHO ikke arbeidsgivers plikt å gi råd om pensjon. Men det hindrer ikke arbeidsgivere i å ta noen valg som kan føre til bedre pensjon for sine ansatte, spesielt når det ikke koster mer for bedriften.

Duvi mener at det viktigste valget arbeidsgiver tar for at ansatte får best mulig pensjon ut av hver sparte krone, er å velge en spareprofil med høy aksjeandel. Arbeidsgivers valg er veldig viktig, men ”default”-løsningen er ofte den spareprofilen som pensjonsselskapet tilbyr. Den er ofte basert på en «balansert» eller «nøytral» løsning med lik fordeling mellom aksjer og renter. Ansatte har mulighet til å endre spareprofilen, men i praksis er det nesten ingen som gjør det. Mange av spareprofilene har også ulike automatiske nedtrappingsmodeller hvor aksjeandelen reduseres gradvis ved en gitt alder.

Duvis anbefalte spareprofil er basert på en langsiktig strategi med en høy aksjeandel. Vi mener dette over tid vil gi best mulig pensjon i fremtiden. Duvi har heller ingen automatisk nedtrapping før ved fylte 67 år. Vi kontakter våre medlemmer ved fylte 60 år for å gi råd og veiledning om det er ønskelig å endre til en spareprofil med lavere aksjeandel. Med en slik løsning tror vi dette vil bidra til de ansatte får vesentlig høyere avkastning eller unngår å tape deler av tjenestepensjonen sin.

Å spare til pensjon er langsiktig sparing. Les mer om det i artiklene under.

Pass på aksjeandelen i pensjon din.

Hvorfor du skal ha aksjer i langsiktig sparing?

Hvor mye koster pensjon?

Du som er ansvarlig for pensjon i bedriften er naturlig nok også interessert i prisen. Du lurer på hvor stor kostnadsposten blir og hva får du for pengene. Kan du i det hele tatt få rimeligere pensjon?

grønt lys hos duvi rimeligere otp og bedre pensjon

Du kan dele opp kostnadselementene i to. Den største delen av pensjonsregningen er de kronene som du sparer for de ansatte. Du må spare minimum to prosent, men kan også spare mer.  Den andre delen er de kostnadene du betaler for tjenestene hos pensjonsleverandøren. Den posten omfatter administrasjon, honorar og forsikringer. Det er i denne delen av regningen at du kan spare penger ved å vurdere flere leverandører opp mot hverandre.

OTP obligatorisk sparing

Minimum av det du må spare for ansatte er regulert i lov om obligatorisk innskuddspensjon. Bedriften er pålagt å spare minimum to prosent av lønn mellom 0 og 12 G. Her er G folketrygdens grunnbeløp. I tillegg gjelder det et ”alle for en – en for alle” prinsipp. Alle i bedriften som har rett til pensjon, skal ha samme pensjonsordning. 

I tillegg må arbeidsgiver betale for pensjonsleverandørens tjenester. Den regningen er som regel tredelt, med en administrasjonskostnad, en forvaltningskostnad, en lovpålagt forsikring som dekker innskuddsfritak samt kanskje en gruppelivforsikring.

Administrasjonskostnaden dekker de kostnadene pensjonsleverandøren har med administrasjon og håndtering av pensjonspengene. Forvaltningskostnaden består av to elementer hvor den ene er fondsforvalters kostnad i det aktuelle fondet og den andre er pensjonsselskapets kostnad for å forvalte sparemidlene. Fondsforvalteres kostnad varierer noe fra fond til fond.

De første tolv månedene under en sykemelding er arbeidsgiver forpliktet til å spare for den ansatte. Etter 12 måneder overtar en lovpålagt forsikringsordning som dekker den ansattes pensjonssparing ved eventuell uførhet.

Dersom du ikke har forsikringen kan det bli skikkelig dyrt hvis en ansatt blir ufør. Da risikerer bedriften å stå ansvarlig for den ansattes pensjonssparing, kanskje helt frem til pensjonsalder. En gruppelivsforsikring er en forsikring som sikrer en engangsutbetaling til ansattes etterlatte ved dødsfall. Erstatningssummen kan du selv velge, men er som minimum på 10 000 kroner. Mange velger en utbetaling på ti eller 20 ganger G (grunnbeløpet).

God og trygg pensjon

Det er de ansatte som er sluttkundene for bedriftens pensjonssparing. Størrelsen på pensjonsutbetalingene vil variere som følge av hvor mye som er spart, og avkastningen på sparingen. Skal du få best mulig avkastning over lange spareperioder mener vi det er avgjørende med en høy aksjeandel.

Mange ansatte stoler på sine arbeidsgivere, men de fleste forstår ikke hvordan de bør forholde seg til pensjon. Du som er arbeidsgiver kan hjelpe dem uten at det koster mer ved å velge en spareprofil med høy aksjeandel.

Uansett hvilken pensjonsordning du tilbyr, bør du forklare de ansatte hvorfor du har valgt din pensjonsleverandør og hvilke pensjonsprofiler de tilbyr. De fleste pensjonsleverandørene vil kunne hjelpe deg med den kommunikasjonen. Kunnskapen om pensjon er lav i Norge (Kilde Fafo), du kan bidra til at det bildet endrer seg.

Enkel og rimeligere pensjon

Det er mange bedrifter som har feil i pensjonssparingen til sine ansatte. Slike feil er dyre og unødvendige. Du kan lese mer om typiske feil her. Duvi Pensjon leser data direkte fra lønnsfilen, og sikrer at sparingen samt plassering av pensjonsinnbetalingene blir korrekte. Fakturering skjer månedlig. På den måten blir pensjon forutsigbart og enkelt for arbeidsgiver.

Her inne kan du lese om hvordan du som bedriftsleder kan gi dine ansatte bedre pensjon uten at det koster deg en krone ekstra. Du har også fått vite at Duvi mener at det er avgjørende med en langsiktig spareprofil med høy aksjeandel. Velger du som bedriftsleder en spareprofil med høy aksjeandel vil du bidra til at dine ansatte vil kunne få en bedre pensjon.

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!