OTP - Pensjon - OTP og pensjon for selvstendig næringsdrivende

OTP og pensjon for selvstendig næringsdrivende

Tjenestepensjon for selvstendig næringsdrivende er relativt enkelt. Om du i det hele tatt bør spare til pensjon og hvordan, kan du lese mer om i dette innlegget.

Pensjon for selvstendig næringsdrivende er ikke vanskelig. Sørger du for deg selv og dine ved å være selvstendig, er du ikke underlagt samme pensjonsregler som resten av samfunnet, enten de arbeider i offentlig sektor eller i norsk næringsliv. Du er nemlig ikke omfattet av loven om OTP (obligatorisk tjenestepensjon). Det er opp til deg selv å spare til pensjon hvis du vil ha mer penger enn de du får som pensjonist fra folketrygden.

Er du selvstendig?

Hvorfor reglene er annerledes for selvstendig næringsdrivende enn for andre er vanskelig å forstå. Noe av bakgrunnen er at du blir koblet sammen med bedriften/selskapet. Bedriften blir et verktøy for privatpersonen.

Men vi ser endringer. Rammene for pensjonssparing har økt både gjennom bedriften og på egen hånd (IPS). Mange selvstendige næringsdrivende og frilansere tjener så lite at de ikke bør tenke på pensjonssparing gjennom bedriften.

Tenk lønn først!

Tjener du mindre enn 7,1 G (G=grunnbeløpet i folketrygden) som i dag ligger rundt 719 000,- kroner bør du ikke benytte deg av pensjonsordninger. Da er det viktigere å ta ut lønn til seg selv og opptjene rettigheter i folketrygden, enn å tenke på pensjon.

Forklaringen er enkel. Det er mer lønnsomt å opptjene rettigheter i folketrygden enn det er å spare gjennom en pensjonsordning. 18,1 prosent av lønnen din, opp til 7,1 G, blir satt av til en fremtidig pensjon i folketrygden. I tillegg vil lønnsgrunnlaget ditt påvirke andre ytelser fra folketrygden som for eksempel sykepenger.

Tjener du mer - er innskuddspensjon det enkleste!

For de som tjener mer enn 7,1 G, og ønsker å spare til pensjon, er innskuddspensjon det enkleste. Det kan opprettes av alle selvstendige – uansett om du har ansatte eller ei. Du trenger ikke å gjøre det, men du har rett til det.

Maksimal pensjonssparing for selvstendige er opp til syv prosent av lønn mellom 0 og 12 G, som i dag ligger mellom 111 477,- kroner og
1 337 724,- kroner. Det betyr at du maksimalt kan spare i overkant av 93 641,- kroner i året til innskuddspensjonsordningen din. Denne pensjonssparingen kan du trekke fra som en kostnad i bedriften din (fradrag i næringsinntekt). Du vil da få en skattebesparelse på inntil halvparten av sparingen.

Avkastningen på pengene er skattefri i spareperioden og blir ikke tatt med i grunnlaget for formueskatten din. Uttakene får du først gjort fra fylte 62 år og uttakene må løpe til du blir 77 år. Du må skatte av uttakene som pensjonsinntekt.

Har du ansatte kan du spare mer

Har du ansatte kan du sette av mer penger til innskuddspensjon, enn det du kan som selvstendig næringsdrivende. Du må legge deg på minimumsløsningen for obligatorisk tjenestepensjon – OTP, som er to prosent for lønn fra 0 til 12 G. Du kan imidlertid øke sparingen
25,1 prosent sparing fra 7,1 til 12 G.

Husk at for pensjon gjelder det et – en for alle, alle for en – prinsipp! Har du ansatte som er eldre enn 13 år, og en rapporteringspliktig lønn (1000 kr per år) så du spare for dem også.

Du har relativt god tid på deg for å sette av penger til pensjonssparing. Du har fjorårets lønnsgrunnlag i regnskapet ditt, og siste frist for pensjonsinnskudd er 31. mars året etter.

Duvi anbefaler at du sparer hver måned i forbindelse med lønnsutbetalinger. Det er det enkleste.

Hvilke bedrifter er omfattet av OTP

Loven om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) gjelder bedrifter som har minst to ansatte med en arbeidstid og lønn som utgjør mer enn 75 prosent av en full stilling eller når minst en arbeidstaker som ikke har eierskap i bedriften arbeider i mer enn 75 prosent stilling. Driver du en forretning som har flere ansatte med en stilling på 20 prosent eller mer, som til sammen jobber som tilsvarer minst to årsverk må du også ha pensjonsordning.

Selvstendige næringsdrivende med god økonomi, som synes at tjenestepensjonen blir for lav, kan også vurdere andre sparealternativer som individuell pensjonssparing – IPS. Da sparer man på privat hånd, men husk at dette er sparepenger som ikke tas ut før man passerer 62 år. Les mer om det i dette blogginnlegget.

Lurer du på hva du har opparbeidet i folketrygden? Da kan du sjekke Min Pensjon hos Nav. Logg in med Bank-ID. Lurer du på hvor mye pensjon du har via arbeidsgiver kan du sjekke www.norskpensjon.no der logger du også inn med Bank-ID.

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!