Blogg    /    Pensjon    /    Vanlige misforståelser rundt pensjon

Vanlige misforståelser rundt pensjon

12. september 2019

Det finnes mange misforståelser rundt pensjon. Visste du for eksempel at arbeidsgiver har plikt til å informere sine ansatte om pensjonsordningen som benyttes på arbeidsplassen? Duvi gir deg en oversikt over tre av de vanligste misforståelsene – og hvordan du best kan unngå dem. 

Bedriften har pensjonsordning, men glemmer å melde inn nye ansatte

Mange er av oppfatningen av at pensjonsavtalen ikke må meldes inn fra dag én. Det kan koste deg dyrt. Melder du ikke inn, er dine ansatte heller ikke omfattet av forsikringen om innskuddsfritak ved uførhet. Innskuddsfritaket sikrer den ansatte fortsatt innbetaling av årlige innskudd fram til den ansatte blir frisk, eller til pensjonsalder. I denne sammenheng er det svært viktig å være omfattet av en pensjonsavtale. Uten forsikring vil bedriften selv stå ansvarlig for den ansatte, og det kan bli svært utfordrende og dyrt. 

Les mer om innskuddsfritak ved uførhet her. 

Bedriften har meldt inn sine ansatte i pensjonsordningen, men melder ikke ut

Å glemme å melde den ansatte ut av pensjonsavtalen når en ansatt slutter er en vanlig misforståelse. Duvi hadde et tilfelle hvor bedriften i en periode hadde 400 ansatte på et prosjekt i 6 måneder. Bedriften hadde husket å melde de ansatte inn, men glemte å melde dem ut. Lovkravene tilsier at man skal ha vært ansatt ett år i minst 20 % stilling for å få pensjonsopptjening. Ingen av de ansatte hadde jobbet over ett år, og hadde dermed ingen opptjent pensjon. Bedriften kunne meldt dem ut med tilbakevendende kraft fra tidspunktet de sluttet å jobbe, men meldte dem ut først to år etter. Det kostet bedriften en og en halv million kroner.

Bedriften informerer ikke sine ansatte godt nok  

 Svært mange bedrifter er ikke klar over sin informasjonsplikt overfor de ansatte. Pensjonssparingen i Norge er lagt opp til at bedriften velger hvilken spareprofil som skal gjelde de ansatte, med mulighet for at den enkelte ansatte selv skal kunne gå inn på sin profil og gjøre eventuelle endringer. Statistikken viser at de aller fleste med innskuddspensjon aldri har vært inne på profilen sin. I denne sammenheng er det ikke bare lovpålagt, men også svært vesentlig at bedriften informerer sine ansatte om pensjonsordningen i bedriften. Det har vært holdt rettssaker i utlandet mot enkelte bedrifter fordi de ikke har informert godt nok, og der de ansatte har gått glipp av mye pensjonspenger. Med nytt regelverk om innskuddspensjon som innføres fra 2021 vil informasjonsplikten til bedriftene ytterligere skjerpes. Bli bedriftskunde i dag! 

Ingen kommentarer

Kommentarer er stengt.