OTP - Pensjon - Vanlige misforståelser rundt OTP

Vanlige misforståelser rundt OTP

Mann leser bok om pensjon oppned

Det finnes mange misforståelser rundt OTP (obligatorisk tjenestepensjon). Duvi gir deg en oversikt over tre av de vanligste misforståelsene – og hvordan du best kan unngå dem.

Bedriften har pensjonsordning, men glemmer å melde inn nye ansatte

Mange er av oppfatningen av at pensjonsavtalen ikke må meldes inn fra dag én. Det kan koste deg dyrt. Melder du ikke inn, er dine ansatte heller ikke omfattet av forsikringen om innskuddsfritak ved uførhet. Innskuddsfritaket sikrer den ansatte pensjonssparing fram til den ansatte blir frisk, eller til pensjonsalder. Uten forsikring kan dette bli dyrt, for bedriften er ansvarlig for sparing til den uføre ansatte. Mangler du forsikring, kan det bli både utfordrende og veldig dyrt.

Bedriften har meldt inn sine ansatte i pensjonsordningen, men melder ikke ut

Å glemme å melde den ansatte ut av pensjonsavtalen når en ansatt slutter er en vanlig feil. Duvi hadde et tilfelle hvor bedriften i en periode hadde 400 ansatte på et prosjekt i 6 måneder. Bedriften hadde husket å melde de ansatte inn i pensjonsordningen, men glemte å melde dem ut. Lovkravene sier at man skal ha vært ansatt ett år i minst 20 prosent stilling for å få pensjonsopptjening. Ingen av de ansatte hadde jobbet over ett år, og hadde dermed ingen opptjent pensjon. Bedriften kunne meldt dem ut med tilbakevendende kraft fra tidspunktet de sluttet å jobbe, men meldte dem ut først to år etter. Det kostet bedriften en og en halv million kroner.

Bedriften informerer ikke sine ansatte godt nok

Svært mange bedrifter er ikke klar over sin informasjonsplikt overfor de ansatte. For tjenestepensjon er det bedriften som velger spareprofil for de ansatte, med mulighet for at den enkelte ansatte selv kan velge en annen spareprofil. Statistikken viser at de aller fleste ansatte med innskuddspensjon aldri har vært inne på profilen sin og dermed ikke endret spareprofil. De ender opp med den profilen arbeidsgiveren har valgt for dem. I denne sammenheng er det ikke bare lovpålagt, men også vesentlig at bedriften informerer sine ansatte om pensjonsordningen i bedriften. Det har vært holdt rettssaker i utlandet mot enkelte bedrifter fordi de ikke har informert godt nok, og der de ansatte har gått glipp av mye pensjonspenger. 

duvi pensjon, otp-avtale, pensjonsavtale for bedrifter

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!