Lovens minstekrav til pensjonsordning

Alle arbeidsgivere i Norge er lovpålagt å etablere pensjonsordning for sine ansatte. Den lovpålagte minimumsdekningen er 2% av den ansattes lønn opp til 12 G. (G er Folketrygdens grunnbeløp). I tillegg må det etableres en innskuddsfritaksforsikring som sikrer de ansatte fortsatt sparing til pensjon dersom de skulle bli uføre.

Det er mulig å spare mer til pensjon for de ansatte enn den lovpålagte 2%-dekningen som er beskrevet over. Faktisk kan en spare så mye som 7% av lønnen opp til 7,1 G og 25,1% av lønnen opp til 12 G. En innskuddspensjonsordning i Duvi gir bedriften forutsigbare kostnader og enkel administrasjon. Premien er fradragsberettiget, og de ansatte slipper å betale skatt av det som bedriften sparer.

Hvor stor pensjonen for den enkelte ansatte blir, avhenger av hvor mye som er spart, kostnader og gebyrer, samt avkastningen i spare- og utbetalingsperioden. Det er enkelt for den ansatte å følge med på sin pensjonskonto og velge investeringsportefølje på www.duvi.no.

Forsikringsdekningen innskuddsfritaksforsikring sikrer de ansatte fortsatt sparing inn på sin pensjonskonto dersom de skulle blir sykmeldt i mer enn 12 måneder. Forsikringen sørger for at det blir betalt inn penger på pensjonskontoen helt frem til personen får en avklaring på sin sykdom, for eksempel ufør eller tilbake i jobb.

Dersom den ansatte dør, enten mens de er i jobb eller mens de tar ut pensjon, vil de etterlatte få det resterende beløpet på pensjonskontoen utbetalt. Beløpet skal først dekke utbetaling til barn under 21 år, deretter samboer/ ektefelle og dersom ikke noen av disse finnes utbetales beløpet til dødsboet.