OTP - Pensjon - Kvinner får lavere pensjonsutbetaling enn menn

Kvinner får lavere pensjonsutbetaling enn menn

Kvinner får lavere pensjon enn menn. Det skyldes ikke bare at vi tjener mindre, men også at mange av oss velger å jobbe mindre. Er det så klokt?

Det er enda viktigere for kvinner enn for menn å ha et bevisst forhold til pensjon. Vi kvinner lever lenger enn menn, har oftere deltidsstillinger og er ofte ansatt i yrker med lavere lønn. Det får store, negative konsekvenser for pensjonen vår.

Pensjon er de pengene du skal leve av når du slutter å arbeide. De stammer fra folketrygden, den tjenestepensjonen du har fått fra arbeidsgiveren din, og det du har spart opp selv.

Er du en yngre kvinne som jobber i privat sektor, er du inne på en pensjonsordning i folketrygden, som setter av 18,1 prosent av lønnen din, inntil 7,1 G (cirka 719 000 kroner). Den dagen du vil begynne å ta ut penger kommer NAV til å ta pengene som er på denne pensjonskontoen og fordele dem på din (statistisk sett) gjenstående levetid. Lever du lenger enn det statistikken tilsier, er det helt ok, for du får månedlige pensjonsutbetalinger livet ut!

Pensjon fra arbeidsgiveren din

Du har også en tjenestepensjon, trolig en innskuddspensjonsløsning, hvor en prosentandel av lønnen din blir satt inn på en pensjonskonto hos en pensjonsleverandør. Denne pensjonskontoen kan du også begynne å tømme det året du fyller 62 år. Men den varer til den er tom, og da er den nettopp det – Tom!

Pengene du sparer på disse pensjonskontoene utgjør størstedelen av pengene du kommer til å bruke. Det er derfor viktig å være bevisst på å ikke gå glipp av pensjon.

Hvis du tjener 500 000 kroner i året, settes det av hvert år like over 90 000 kroner til folketrygden. Arbeider du i en bedrift med minste pålagte innskuddspensjon, blir det satt av 8 000 kroner til pensjonskontoen hos pensjonsleverandøren. Rundt 100 000 kroner til sammen. Hvis du velger å gå ned i en 60 prosent stilling, reduseres lønnsgrunnlaget til 300 000 kroner. Da settes det av like over 54 000 kroner til folketrygden og 4 000 kroner til pensjonskontoen. Du reduserer beløpet til pensjon med nær 40 000 kroner det første året.

Flere barn på rappen kan bli dyrt

Hvis du, etter at du har fått ditt første barn, arbeider et år eller mer i en 60 prosent stilling og blir gravid igjen, vil neste mammapermisjonen ikke bli like morsom som den første. Du har to barn du skal passe på, og det er hyggelig, men en annen ting er at trygden du får mens du er i mammaperm blir regnet ut på grunnlag av den reduserte 60 prosent stillingen – som også påvirker pensjonen.

Velger du å få flere barn på rappen, ta fulle fødselspermisjoner og å jobbe i en 60 prosent stilling i flere år for å løse tidsklemma, kan det koste deg dyrt. Ikke bare som lavere lønn der og da, men også i redusert pensjon. Et pensjonsgrunnlag som er flere hundre tusen kroner lavere, reduserer den månedlige pensjonen med mange tusen kroner.

Enda vanskeligere stilt står du også, hvis dere ender opp med å bli skilt.

Det er vanskelig å velge riktig når konsekvensene ikke er synlige her og nå, men først viser seg om 30 år – da i form av en romslig eller trang privatøkonomi. Regnstykket er veldig komplekst og avhenger av lønnsnivå og hvor lenge du ønsker å jobbe deltid.

Finn ut av hva det koster

Så hva bør du gjøre? Det viktigste er at du så snart som mulig blir klar over hva en nedsatt stilling betyr for privatøkonomien din i dag og når du blir pensjonist. Når du ser hva det vil bety i kroner og ører, vil kanskje ikke tidsklemma klemme like hardt. Eller kanskje partneren din får ta et større tak? Du bestemmer!

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!