OTP - Pensjon - Høy inntekt i dag kan bli til en pensjonsutfordring

Høy inntekt i dag kan bli til en pensjonsutfordring

Det er langt fra sikkert at de som tjener godt i privat sektor i dag kan opprettholde høy sigarføring når de blir eldre. Til det er mange pensjonsordninger for dårlige.

Mange med lavere inntekt vil trolig mene at det å ha en høy inntekt ikke er et problem, men heller et gode. Utfordringen er at de som tjener mer enn 7,1 G* i privat sektor, som i dag utgjør ca. 719 592,- kroner, kan møte smalhans i pensjonstiden hvis de har en svak pensjonsordning. I hvert fall relativt sett, for 7,1 G er taket for pensjonssparing i folketrygden. Det er også årsaken til arbeidsgiver kan ha en høyere sparesats for lønninger over det nivået. Men det er langt fra alle arbeidsgivere som benytter seg av den muligheten.

Hva betyr en inntektsreduksjon

Å leve med store lån kan være greit så lenge rentenivået er lavt og du opprettholder inntekten din. Da håndterer du rentebetalinger og kanskje avdrag også. Men den dagen rentenivået stiger mye og/eller du reduserer inntekten din, da blir ikke lånene eller faste kostnader like enkle å betjene. Da kan du bli nødt til å restrukturere økonomien din. Det kan bety alt fra salg av eiendeler til det å måtte jobbe lenger før du går av med pensjon.

En inntektsreduksjon blir veldig tøff hvis du har tilegnet deg en livsstil på lånte penger og hefter for mye gjeld. Spesielt heftig er en inntektsreduksjon hvis den kommer overraskende.

En inntektsreduksjon som følge av at man går over i pensjonistenes rekker bør ikke være overraskende. Men den blir det for flere. Har du en årslønn på én million kroner har du ingen opptjening i folketrygden for de siste 335 199 kronene du tjener. I tillegg har du bare en begrenset pensjonsordning hos arbeidsgiver. De aller fleste norske bedriftene har en minimumsordning. Det er en innskuddspensjon på to prosent av inntekter over én G opp til 12 G. I dette eksemplet gir det en årlig pensjonssparing på 17 900,- kroner. Selv over mange år vil en såpass begrenset pensjonssparing ikke gi noen gullpensjon.

Bruk kalkulatoren

Hvis du oppfatter en «god nok» pensjon som en prosentandel av lønnen din, må du selv regne deg frem til hva det blir. Tjener du én million kroner i år, og mener at det er godt nok med en pensjon på 60 prosent av lønnen, må du få utbetalt 600 000 kroner fra pensjonsordningene dine.

Du finner grove tall for hva du kan forvente å få fra NAV og tjenestepensjonen din ved å logge deg på Din Pensjon hos NAV. Hvis det svaret du finner på disse sidene ikke er godt nok, kan du spare selv i tillegg eller jobbe lenger.

Du kan få bedre pensjon!

Hvis du er misfornøyd med tjenestepensjonen kan du prøve å overtale arbeidsgiver til å øke sparesatsene. Det kan bli vanskelig for da må alle i bedriften få bedre sparing og det kan bli dyrt for arbeidsgiver.

Visste du at du kan få bedre pensjon ved å sørge for å få en rimelig og god forvaltning av pensjonen din?

Har du flere pensjonskapitalbevis bør de samles hos en leverandør med lave kostnader. Men det som er enda mer virkningsfullt er å passe på at du får god forvaltning med en høy nok aksjeandel. Har du god nok aksjeandel kan du faktisk doble den utbetalte pensjonen din, eller i hvert fall unngå å halvere den.

* Én G som er folketrygdens grunnbeløp, utgjør per dato denne artikkelen er skrevet, 101 351,- kroner. 

Dersom du ønsker å se hva nåværende gjeldene grunnbeløp, så kan du sjekke dette ut på NAV sine sider. 

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!