OTP - Pensjon - Duvi passer på pensjonen din

Duvi passer på pensjonen din

Langsiktig forvaltning av solide produkter skal styre seg selv, men det er selvfølgelig viktig å passe på at alt fungerer som det er tenkt.

Hør hva Knut N. Kjær sier om forvaltningen og oppfølging av pensjonssparingen i Duvi AS .

Både oljefondet og Duvi Pensjon er fond som skal sikre nordmenns pensjon. Oljefondet ved å forvalte vår felles rikdom og Duvi Pensjon ved å forvalte pensjonskontoen til folk flest.

Det er flere likheter og også forskjeller på hvordan oljefondet og Duvi Pensjon forvaltes. Oljefondets leder i over ti år og medlem i Duvi Pensjon sin investeringskomité Knut N. Kjær, oppsummerer.

– Likhetene ligger i den ganske høye aksjeandelen og lave kostnader. For over lang tid gir dette best avkastning. I tillegg er det viktig å ha disiplin, slik at man unngår å selge i panikk når markedene faller, men heller gjøre det motsatte, sier Kjær.

Men det er også forskjeller. Det ligger i størrelsen på oljefondet relativt til Norges økonomi, og en pensjonsbeholdning relativt mot en privatpersons økonomi.

– Oljefondet er etter hvert blitt en ganske stor del av finanskapitalen for Norge og en stadig viktigere del av budsjettet. Det kan tilsi at man kanskje bør vise større forsiktighet med å ta risiko fremover, enn om man tenker på individer som har år igjen før man skal gå av med pensjon, sier Kjær.

Det som spares i pensjonsordningen, vil være en forholdsvis liten andel av den inntekten man over årene har og den formuen man over årene bygger, sånn som for eksempel i bolig. Da kan man, så lenge økonomien tåler svingingene, ha høyere aksjeandel i pensjonsordningen.

Passer på at alt fungerer

Duvi Pensjon sin investeringskomite passer på at forvaltningen av pengene i Duvi Langsiktig og Duvi Kortsiktig blir god. Det er stort ansvar, men en stor del av jobben er gjort når investeringsstrategien er solid og langsiktig. Målet er å sørge for en pensjonssparing som trekker den enkelte sparer i riktig retning. Utgangspunktet er at man fra start skrur sammen produkter for sparing over lang tid.

– Vi ser hele tiden på at produktene er det de skal være, og at alt fungerer som det er tenkt, sier Knut N. Kjær i Duvi Pensjon sin investeringskomite.

– Egentlig skal investeringskomitéen gjøre minst mulig. Har man gode solide produkter og langsiktig strategi, skal dette styre seg selv. Langsiktig sparing skal være stabil, man skal ikke sitte fra uke til uke og gjøre nye forvaltningsbeslutninger, sier Kjær.

Investeringskomitéen velger fond og følger opp forvalterne. Fondsvalget skjer ut fra rammene i Duvi sine investeringsprofiler. Komitéen legger vekt på at underliggende fond skal være diversifiserte slik at man sprer risikoeksponeringen. I tillegg skal de også være likvide, slik at man kan komme ut av dem på relativ kort varsel.

Andre blogginnlegg som er verdt å lese

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!