OTP - Pensjon - Du, vi blir Duvi

Du, vi blir Duvi

Pensjon Pluss endrer navn til Duvi. Det er et navn som forplikter og som vi gleder oss å levere på.

Duvi er et konstruert ord, satt sammen av ”du” og ”vi”. Navnet symboliserer vår ambisjon om å være på lag med kunden. Vi ønsker å hjelpe deg med å ta vare på din fremtid.

I Duvi ønsker vi å hjelpe norske arbeidstagere med å få en bedre pensjon, og skape en enklere hverdag for bedriftene som setter av pensjonspenger til sine ansatte. Vi mener at tiden er overmoden for enkle og kundevennlige pensjonsløsninger.

Hva betyr dette for deg?

For deg betyr navneendringen at våre brev har fått en ny avsender. Har du pensjonskonto hos oss beholder du dine betingelser og mottar de samme tjenestene og produktene som du har fått tidligere. 

Vi endrer navn til Duvi for å posisjonere oss enda sterkere for fremtiden. Pensjonsreformen, skatteendringer og utviklingen i samfunnet tilsier at ansvaret for å sikre sine verdier blir i enda større grad lagt over på den enkelte.

Det åpnes for eksempel for skattemotivert sparing i aksjer og fond i løpet av året. Pensjon Pluss har i tillegg til innskuddspensjon også andre forsikringsprodukter i produktporteføljen. Skal vi hjelpe kundene våre med å sikre seg og sine for fremtiden, må vi øke utvalget av gode kundevennlig spare- og forsikringsprodukter. Derfor endrer vi navn til Duvi.

Pensjon – slik det burde være.

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!