OTP - Pensjon - Hva betyr kronefall for pensjonen din?

Hva betyr kronefall for pensjonen din?

Den norske kronen er på det laveste nivået på tre år noe som kan bety ganske mye for din privatøkonomi og pensjon. Men vet du hvordan?

Den norske kronen lukter på de svakeste nivåene siden finanskrisen målt mot dollar og euro. Det betyr at utenlandsferien din og varer du kjøper fra utlandet i dag blir dyrere!

Men nesten all din sparing er i norske kroner. Enten det er pensjonen i folketrygden, verdien av boligen din eller pengene du har i banken. Med tanke på at flesteparten av de produktene du kjøper blir laget i utlandet, løper du en stor risiko med din fremtidige kjøpekraft. Vi tenker da på hva du får kjøpt for de pengene du skal bruke i fremtiden. Stiger kursen på utenlandsk valuta, får du kjøpt færre eller dårligere produkter for pengene dine.

Grafen under viser euroen mot norske kroner. Når kursen stiger faller verdien til den norske kronen.

Euro-kursen har svingt mye mot den norske kronen de siste 25 årene. Datakilde: Norges Bank
Dette er en valgfri bildetekst

Store verdiendringer

Endringer i valutakursen er kanskje ikke noe du merker i dagliglivet ditt. Du vil kanskje først og fremst merke kursendringene når du reiser på utenlandsferie eller handler i utenlandske nettbutikker. I dag er mange av de varene du kjøper, som klær, elektronikk og biler laget utenfor Norge. Når den norske kronen faller, får du kjøpt færre av disse varene.

Over de siste 20 til 30 årene har valutakursen i snitt svingt fra pluss 10 prosent til minus 15 prosent mot de valutaene til de landene vi importerer varer og tjenester fra. Mot amerikanske dollar har den norske kronen svingt fra pluss 18 prosent til minus 39 prosent.

For bedrifter vil en kronesvekkelse kunne virke både positivt og negativt, alt avhengig av om det er en import- eller eksportbedrift. Den delen av næringslivet som eksporterer vil som regel glede seg over at norske varer blir mer konkurransedyktige. De bedriftene som importerer varer vil derimot få problemer dersom de ikke greier å sende regningen videre.

Hva med pensjon din

Nordmenn flest vil ha de største verdiene sine i boligen og i folketrygden. Det er verdier som er i norske kroner og blir ikke påvirket av valutakursendringer. Eier du derimot globale aksjefond eller eiendom i utlandet, vil disse verdiene bli påvirket av valutakurssvingninger. Det er dermed en relativ liten andel av verdiene som påvirkes av valutakursendringer.

Men i tjenestepensjonen din, som er den sparingen arbeidsgiveren din gjør for deg, har en annen sammensetning. Disse pengene forvaltes av pensjonsleverandører i ulike fondsløsninger i både aksjer og renter. Disse aksje- og rentefondene vil ha ulike egenskaper. De fleste pensjonsleverandørene forholder seg til norske renter så de vil ikke bli påvirket av valutakursendringer. For aksjeandelen vil forskjellen kunne være veldige store. Alt fra norske til globale investeringer, noen vil også spisse investeringen inn mot spesialiserte fond. Her gjelder det å være informert.

Hvis du har globale fondsandeler eller har en pensjonssparing i aksjer med globale eksponering vil, alt annet like, sparingen din stige i verdi når kronen går på en smell. Da bevarer du noe av kjøpekraften mot utenlandske produkter. Over tid vil du trolig oppleve kursendringer i begge retninger.

Hva må du passe på?

Det viktigste du må passe på i tjenestepensjonen din, er at aksjeandelen er god nok og at den er plassert i globale aksjer. Da reduserer du risikoen for å tape kjøpekraft av utenlandske produkter når du en dag skal bruke pensjonen din.

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!