OTP - Pensjon - OTP – Slik kan bedriften unngå dyre feil

OTP – Slik kan bedriften unngå dyre feil

Én av fire bedrifter gjør pensjonsfeil. Det kan koste millioner for både ansatte og bedriften. Den gode nyheten er at feil kan unngås.

Alle bedrifter er pålagt å spare et minimum til pensjon for ansatte. Det er det som heter obligatorisk tjenestepensjon (OTP). OTP tilbys som en innskuddspensjon, ytelsespensjon eller en hybrid av disse. Det aller vanligste og enkleste er innskuddspensjon.

Dyre feil – som kan unngås

Selv om innskuddspensjon burde være relativt enkelt, opplever vi at rundt én av fire bedrifter har pensjonsfeil. De fleste feilene finner vi i deres lønnsinnberetninger, som igjen fører til feil i pensjonsutregningen.

Dette er feil som for bedriften kan få store økonomiske konsekvenser – ikke bare i form av utlegg, men også i tapte arbeidstimer. Vi ser ofte at regnskapsavdelingen, eller andre i administrasjonen, må bruke unødvendig arbeidstid for å finne ut av feil og rette dem opp igjen.

Pensjonsfeil kan også bli dyrt for den ansatte. Skyldes det feil lønnsgrunnlag eller stillingsbrøk, kan det få konsekvenser for bedriftens pensjonsavsetninger.

Pensjonsfeil til millioner

Feil skyldes mange forhold, alt fra komplekst regelverk, dårlig eller ingen opplæring, eller svake rutiner. Det er ikke enkelt å føre oppdaterte lønnslister – spesielt ikke for bedrifter med midlertidige ansatte eller ansatte med varierende lønnsgrunnlag, som følge av ulik fordeling mellom fastlønn og provisjonslønn.

En av de verste feilene vi har opplevd var en bedrift som brukte mange midlertidig ansatte, og som glemte å melde ut medarbeidere fra pensjonsordningen sin. Bedriften hadde betalt inn over seks millioner kroner for mye i pensjon. Et beløp som ellers burde ha ligget på bunnlinjen, og som er vanskelig å kreve tilbake.

En annen bedrift hadde pensjonsordning for kun to av sine rundt tjue ansatte. Med en minimumsordning tilsvarer det en «besparelse» i underkant av 200 000 kroner i året. I denne bedriften har de ansatte et krav mot bedriften som også kan omfatte tapt avkastning. Har det pågått noen år, kan det bli mange penger.

Sjekklisten for å unngå pensjonsfeil:

  • Alle ansatte skal med i pensjonsordningen
  • Medarbeidere i prøvetid skal med i pensjonsordningen
  • Stillingsbrøker: Regn riktige prosenter
  • Mamma- eller pappaperm: Den ansatte skal ha pensjon fra bedriften
  • Pensjon er obligatorisk, på samme måte som yrkesskadeforsikring
  • Ansatte som fyller 13 i år skal innmeldes i pensjonsordningen
  • Sykmeldte: Forsikringen skal betale pensjon etter 12 måneder
  • Husk å melde ut de som slutter!

Feil er dyrt, særlig pensjonsfeil. Men, det er mulig å unngå dem. Bruk sjekklisten, så vil du forhåpentligvis unngå de verste feilene.

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!