Vil du ha bedre pensjon? Prøv vår pensjonskalkulator!

Test vår pensjonskalkulator og simuler hvordan du kan få bedre pensjon.

Det er mulig å få bedre pensjon uten å spare mer, men da må du passe på pensjonspengene dine. Du må sørge for at pengene får vokse og at du unngår høye kostnader.

Prøv vår pensjonskalkulator, den illustrerer hvor mye mer pensjon du kan få ved å gjøre noen enkle grep.

Mye å tjene på høy aksjeandel

Duvis pensjonskalkulator illustrerer hvor mye mer du kan få i samlet pensjonsutbetaling ved å være langsiktig og unngå høye kostnader. Langsiktighet betyr i denne sammenhengen at du har en høy aksjeandel i sparingen din.

Vi tror du kommer til å bli overrasket over hvor viktig aksjeandelen er for pensjonen din.  Den er mye viktigere enn kostnadene. Derfor bør langsiktig sparing skje med en høy aksjeandel.

Hvordan få bedre pensjon?

Hvor mye du kan tjene på å passe på pensjonen din avhenger blant annet av hvor lenge du arbeider, lønnsnivå, selve pensjonsordningen og hvor mange ganger du bytter jobb.

Ingen vet ikke hva avkastningen blir i fremtiden. Men det er heller ikke poenget med pensjonskalkulatoren. Vår pensjonskalkulator illustrerer hvor mye du eller eksempelpersonen kan øke utbetalt pensjon, dersom du unngår kortsiktighet og høye kostnader.

Hundre tusener å tjene

Hvis du går inn på kalkulatoren vil du se at eksempelpersonen Bjørn vil øke pensjonen med en halv million kroner! Unngår han høye kostnader, får han 125 000,- kroner mer i pensjon. Sørger han for at pensjonen forvaltes med høy nok aksjeandel kan han øke pensjonen med
434 000,- kroner!

I tillegg til Bjørn som er nevnt over, finner du også Pia og Vivi. Eksempelperson Pia kan for eksempel få over 1,1 million kroner mer i utbetalt pensjon ved å ta riktige valg. Eksempelperson Vivi får rundt 190 000,- kroner mer i utbetalt pensjon.

Du kan også legge inn egne tall for å få et enda bedre bilde av hva kostnader og aksjeandelen betyr for din pensjon.

Pensjonskalkulatoren

Duvis pensjonskalkulator illustrerer at det er viktig å bytte til langsiktig plassering av pensjonspengene og forbli langsiktig så lenge som mulig. Pensjonskalkulatoren sammenligner langsiktig plassering av pensjonspengene med den vanligste plasseringen for nordmenn; 50 prosent i aksjer og resten i bankinnskudd og obligasjoner. Aksjeandelen i den vanligste løsningen reduseres trinnvis de siste årene frem til utbetaling starter. Ønsker du mer informasjon om regnestykket som ligger bak pensjonskalkulatoren finner du mer informasjon i kalkulatoren.

Unngå nedtrapping!

Det er etter Duvis vurdering ulønnsomt og unødvendig å plassere innskuddspensjonen sin kortsiktig. Den viktigste grunnen er at innskuddspensjonen utgjør en liten del av de fleste nordmenns totale sparing. Ønsker du å sjekke om du bør trappe ned aksjeandelen kan du teste Duvis selvbetjente ”Over 60”-veileder ved å klikke her.

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!