Til deg som er ansatt i en bedrift som har en pensjonsordning hos Duvi

Din arbeidsgiver har inngått en pensjonsavtale med oss i Duvi Pensjon. I den anledning ønsker vi å gi deg informasjon om dine ordninger og hvordan du selv kan påvirke din fremtidige pensjon.

Du kan til enhver tid logge deg inn på «Min side» for å se pensjonsbeholdningen din hos oss. Fint om du samtidig sjekker at kontaktinformasjonen din stemmer, på den måten vet vi hvordan vi kan kontakte deg.

Pensjon fra arbeidsgiver

Din arbeidsgiver sparer hver måned til pensjon til deg. Alle kostnader og gebyrer i tiden du er ansatt betales av arbeidsgiveren din. Slutter du i bedriften, faller kostnader og gebyrer knyttet til den tidligere oppsparte pensjonen over på deg.

I 2021 innføres lov om egen pensjonskonto. Loven medfører at pensjonen din automatisk blir samlet hos din nåværende arbeidsgiver, med mindre du reserverer deg mot dette. Du kan lese mer om dette på duvi.no/egen-pensjonskonto.

Hva er Innskuddspensjon?

Innskuddspensjon er en ordning hvor din arbeidsgiver månedlig sparer et avtalt beløp for deg så lenge du er ansatt. Gjennom loven om Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP), er alle arbeidsgivere i Norge forpliktet til å opprette en pensjonsordning for sine ansatte.

Innskuddspensjon inkluderer også en forsikring som vil dekke dine fremtidige pensjonsinnskudd dersom du skulle bli syk eller ufør.

Utbetaling av innskuddspensjon

De oppsparte pensjonspengene fra arbeidsgiver kan du ta ut fra det året du fyller 62 år. Utbetalingene vil fordeles over en tidsperiode du selv velger, men du må ta de ut minimum fram til du fyller 77 år. Hvor mye du får utbetalt per år er avhengig av:

  • Størrelsen på sparingen fra din(e) arbeidsgiver(e)
  • Avkastningen på de oppsparte pensjonspengene
  • Kostnader og gebyrer du har betalt selv (se over)
  • Hvor lang tid du velger å ta ut pensjonen over

Duvi Pensjon har to investeringsporteføljer

1. Duvi Langsiktig

Duvi Langsiktig plasserer 80 prosent av pengene i globale aksjefond, og 20 prosent av pengene i obligasjoner og bankinnskudd (rentepapirer). Har du et langsiktig perspektiv på pensjonen din? Vi anbefaler Duvi Langsiktig til alle våre kunder som ikke har fylt 67 år ennå.

2. Duvi Kortsiktig

Duvi Kortsiktig plasserer 30 prosent av pengene i globale aksjefond, og 70 prosent av pengene i rentepapirer. Duvi Kortsiktig er en spareportefølje som passer for deg som snart skal bruke av pensjonspengene dine. Da er det viktigere å ha dem i en spareportefølje som har en kortsiktig profil, hvor du reduserer risikoen for kortsiktige verdifall, men da samtidig øker risikoen for tap av langsiktig kjøpekraft.

Duvi tar vare på pensjonen din

Etter hvert som du skal begynne å bruke av pensjonspengene dine kan du vurdere å bytte til Duvi Kortsiktig. Spesielt hvis det er viktigere for deg å unngå risikoen for kortsiktige verdifall enn å redusere risikoen for tapt kjøpekraft. Dette vil variere fra person til person, avhengig av jobb, helse, annen sparing og øvrig økonomi.

Det foretas ikke automatisk aldersbestemt nedtrapping av aksjeandelen i noen av de spareporteføljer som tilbys av Duvi Pensjon da vi mener at høy aksjeandel lengst mulig gir deg best pensjon. Duvi kontakter deg det året du fyller 61 år for å veilede om beregnet årlig pensjonsytelse ved uttak av pensjon fra hvert av årene fra du fyller 62 til 67 år, henholdsvis med og uten fortsatt opptjening av alderspensjon fram til fylte 67 år. Vi informerer deg også om retten til pensjonsopptjening ved arbeid etter fylte 67 år. Du vil og få informasjon om at Duvi automatisk vil flytte din pensjonskapital til Duvi Kortsiktig det året du fyller 67 år, med mindre du gir oss skriftlig melding om ikke å foreta slik flytting.

Har du noen spørsmål er det bare å ta kontakt med oss på e-post fiken@duvi.no eller telefon 64 80 80 64.

Vi ser frem til et godt samarbeid med deg.

 

Med vennlig hilsen
oss i Duvi Pensjon