For ansatte som har pensjonsordning hos Duvi

Til deg som er ansatt i en bedrift som har pensjonsordning hos Duvi. Få informasjon om din ordning og hvordan du kan påvirke din pensjonssparing.

Du kan til enhver tid logge deg inn på Min side for å se pensjonsbeholdningen din hos oss. Her finner du også din egen innboks, der vi poster alle brev og meldinger til deg. Det er viktig at du passer på at kontaktinformasjonen din stemmer, på den måten vet vi hvordan vi kan kontakte deg om pensjonen din.

Hvordan fungerer pensjon for deg?

Når du blir pensjonist, vil du som privatperson kunne trekke pensjonspenger fra tre kilder. Det er folketrygden, tjenestepensjon som arbeidsgiveren din har spart for deg og din egen sparing. Dette kan du lese mer om her.

Pensjon fra arbeidsgiver

Din arbeidsgiver sparer pensjon til deg. Alle kostnader og gebyrer i tiden du er ansatt betales av arbeidsgiveren din. Slutter du i bedriften, faller kostnader og gebyrer knyttet til den tidligere oppsparte pensjonen over på deg.

I 2021 ble lov om egen pensjonskonto innført. Loven medfører at pensjonen din automatisk blir samlet hos din nåværende arbeidsgiver, med mindre du reserverer deg mot dette eller har en selvvalgt leverandør. Du kan lese mer om dette på duvi.no/om-egen-pensjonskonto.

Hva er Innskuddspensjon?

Innskuddspensjon er en ordning hvor din arbeidsgiver månedlig sparer et avtalt beløp for deg så lenge du er ansatt. Gjennom loven om Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP), er alle arbeidsgivere i Norge forpliktet til å opprette en pensjonsordning for sine ansatte.

Innskuddspensjon inkluderer også en forsikring som vil dekke dine fremtidige pensjonsinnskudd dersom du skulle bli syk eller ufør.

Utbetaling av innskuddspensjon

De oppsparte pensjonspengene fra arbeidsgiver kan du tidligst ta ut fra det året du fyller 62 år. Utbetalingene vil fordeles over en tidsperiode du selv velger over en minimum 10 års periode. Dersom du velger å gå av med pensjon før fylte 67 år, må pensjonen utbetales frem til man fyller 77 år. 

Hvor mye du får utbetalt per år er avhengig av:

  • Størrelsen på sparingen fra din(e) arbeidsgiver(e)
  • Avkastningen på de oppsparte pensjonspengene
  • Kostnader og gebyrer du har betalt selv (se over)
  • Hvor lang tid du velger å ta ut pensjonen over

Duvi Pensjon har to verdipapirfond

1. Duvi Langsiktig

Duvi Langsiktig plasserer 80 prosent av pengene i globale aksjefond, og 20 prosent av pengene i obligasjoner og bankinnskudd (rentepapirer). Har du et langsiktig perspektiv på pensjonen din? Vi anbefaler Duvi Langsiktig til alle våre kunder som ikke har fylt 67 år ennå.

2. Duvi Kortsiktig

Duvi Kortsiktig plasserer 30 prosent av pengene i globale aksjefond, og 70 prosent av pengene i rentepapirer. Duvi Kortsiktig er et fondet som passer for deg som snart skal bruke av pensjonspengene dine. Da er det viktigere å ha dem i et fond som har en kortsiktig profil, hvor du reduserer risikoen for kortsiktige verdifall, men da samtidig øker risikoen for tap av langsiktig kjøpekraft. Dette vil variere fra person til person, avhengig av jobb, helse, annen sparing og økonomisk situasjon.

Nedtrapping av aksjeandelen

Det foretas ikke automatisk aldersbestemt nedtrapping av aksjeandelen i Duvi Pensjons fond. Dette fordi vi mener at høy aksjeandel lengst mulig gir deg best pensjon. Duvi kontakter deg det året du fyller 61 år for å informere om beregnet årlig pensjonsytelse ved uttak av pensjon fra hvert av årene fra du fyller 62 til 67 år, henholdsvis med og uten fortsatt opptjening av alderspensjon fram til fylte 67 år. Vi informerer deg også om retten til pensjonsopptjening ved arbeid etter fylte 67 år. Du vil også få informasjon om at Duvi automatisk vil flytte din pensjonskapital til Duvi Kortsiktig det året du fyller 67 år, med mindre du gir oss skriftlig melding om ikke å foreta slik flytting.

Har du noen spørsmål er det bare å ta kontakt med oss på e-post ks@duvi.no eller telefon 64 80 80 64. Du finner dessuten svar på de mest vanlige spørsmålene her.

Med vennlig hilsen
oss i Duvi Pensjon