Vi tør utfordre bransjen - vil du bli med på vår videre vekst?

Hva er det som venter deg, og hvorfor er dette noe for deg?

Vi tenker oss at du bør kjenne igjen en del av momentene under for at dette skal være aktuelt for deg.

 • Lysten til å være en pådriver og ta ansvar i et FinTech selskap i spennende vekst
 • Trives i selskap som utfordrer bransjen
 • Se at andre utvikles og trives gjennom ditt lederskap og din fagkompetanse
 • Å kunne skape noe som betyr mye for folk flest sin fremtid
 • Være en del av et dyktig team og syns det er gøy å lykkes sammen med andre
 • Like et dynamisk miljø, uformelt kollegium og korte beslutningsveier
 • Påvirke egen arbeidssituasjon

Ditt ansvarsområde og arbeidsoppgaver

Økonomiavdelingen består av 2 personer i tillegg til deg. Det betyr at alle tre jobber hands-on med økonomi/regnskap. 

 • Totalansvaret for selskapets økonomifunksjon, herunder regnskap for Duvi AS
 • Innskuddspensjonstjenester AS
 • Våre to nye Fondsregnkap
 • Lede økonomiavdeling slik at vi i fellesskap skaper resultatene
 • Rapportering blant annet til styret og Finanstilsynet
 • Gjennomføring av emisjoner iht. Styrets fullmakter
 • Tett og aktivt samarbeid i ledergruppen for å oppnå både operative og strategiske mål
 • Kontinuerlig dialog med øvrig ledelse og ansatte med fokus på mål, forbedringer og videre vekst
 • Øke kvalitet og redusere kostnader gjennom digitalisering og automatisering
 • Du vil ha det overordnede HR ansvaret, mens hver avdelingsleder har det operative HR ansvaret for sitt team

Viktige suksessfaktorer

 • Relevant formell utdannelse innen økonomi/regnskap/finans
 • Det er en fordel med erfaring fra finansiell virksomhet som er underlagt Finanstilsynet
 • Tydelig ledelse slik at alle opplever motivasjon, mestring og samhold for sammen å nå våre mål. Forankre oppgaver, ansvar og myndighet
 • Like å jobbe operativt med økonomifaget, kombinert med ledelse
 • Kunne ta et helhetlig ansvar for hvordan Duvi skal kunne vokse videre på en effektiv og kostnadsmessig god måte
 • Tett dialog med daglig leder og lederteamet, både om strategiske og operative forhold
 • Allsidighet er viktig for oss. Her tar vi alle tak når det trengs for å løse både små og store problemstillinger sammen
 • Forstå og lede selskapets overgang til Fondsforvaltningsselskap, og tydeliggjøre hva denne overgangen betyr for team og ansatte.

Om arbeidsgiveren

Vi i Duvi hjelper norske arbeidstagere med å få en bedre pensjon, og å skape en enklere hverdag for bedriftene som setter av pensjonspenger til sine ansatte. Ikke minst ønsker vi å gjøre pensjon til noe som er forståelig for deg som forbruker, noe vi mener at tiden er overmoden for. I Duvi setter vi kundeopplevelsen først.


Duvi er et konstruert ord, satt sammen av “du” og “vi”. Navnet symboliserer vår ambisjon om å være på lag med deg som kunde. Slik sett er selskapet en ny vind i pensjonsmarkedet, som er preget av vanskelig språk og stor skjevhet i styrkeforholdet mellom kunde og leverandør.
Vår løsning er enkel å forstå og gir våre kunder best mulig pensjon. Rett og slett pensjon slik det burde være.
Duvi fikk konsesjon fra Finanstilsynet i 2015 og lanserte sitt første produkt i januar 2016. Antall personer som har sin pensjon i Duvi vokser veldig raskt, dette forteller oss at dere setter pris på våre produkter og løsninger.

Sektor: Privat

Lederkategori: Leder

Sted: Adolph Tidemands gate 55, 2000 Lillestrøm

Bransje: Bank, finans og forsikring,Internettbaserte tjenester,Økonomi og regnskap

Stillingsfunksjon: Forretningsutvikling og strategi,Ledelse,Økonomi og regnskap / Økonomistyring og budsjettering

Arbeidsspråk: Norsk

 

Annonse på finn.no finner du her