Logo for SMB Tjenester

Pensjonsbutikken

Handle pensjon til din bedrift på et blunk!

Logo for SMB Tjenester

Duvi sikrer at din bedrift lever opp til sine pensjonsforpliktelser på en enklere, rimeligere og bedre måte. Hos oss er du og vi på lag – pensjon slik det burde være.

Tallet 1 i en sirkel

Fyll inn bedriftsinformasjon og ca. gjennomsnittslønn.

Tallet 2 i en sirkel

Se ditt tilbud umiddelbart og legg til eventuelle justeringer.

Tallet 3 i en sirkel

Signer med BankID.

SMB Tjenester

Siden 1998 har SMB Tjenester hjulpet sine medlemmer med å spare tid og penger. Ved å melde bedriften inn hos SMB Tjenester får du tilgang til over 30 avtaler fra anerkjente leverandører. Disse avtalene forhandles på bakgrunn av et samlede volum, og gir derfor meget gode betingelser. Dette vil gi lavere driftskostnader og bedre lønnshomhet for din bedrift. 

SMB Tjenester

Siden 1998 har SMB Tjenester hjulpet sine medlemmer med å spare tid og penger. Ved å melde bedriften inn hos SMB Tjenester får du tilgang til over 30 avtaler fra anerkjente leverandører. Disse avtalene forhandles på bakgrunn av et samlede volum, og gir derfor meget gode betingelser. Dette vil gi lavere driftskostnader og bedre lønnshomhet for din bedrift. 

Duvi Pensjon er regulert av finansforetaksloven § 16-1 og er dermed pliktig til å sikre at kunden blir gjort kjent med graden av risiko, kostnadsansvar, netto avkastning knyttet til produktene og eventuelle interessekonflikter knyttet til valg av spareprofiler. Du finner mer informasjon om dette på side 2 i tilbudsdokumentet.

Duvi Pensjon er regulert av finansforetaksloven § 16-1 og er dermed pliktig til å sikre at kunden blir gjort kjent med graden av risiko, kostnadsansvar, netto avkastning knyttet til produktene og eventuelle interessekonflikter knyttet til valg av spareprofiler. Du finner mer informasjon om dette på side 2 i tilbudsdokumentet.