Ønsker du en rask innføring i folketrygden – les mer her.

Halvparten tror ikke på pensjonssystemet

En undersøkelse som Finans Norge har utført viser at halvparten av unge over 18 år tror at de pengene de kommer til å få fra folketrygden og som tjenestepensjon, ikke vil være nok å leve av når de blir pensjonister. Mange i denne gruppen sier at de ikke sparer penger heller. De tror de har et problem, men velger å ikke gjøre noe med det.

Det kan virke at de som svarer på disse undersøkelsene kanskje ikke har forstått pensjonssystemet eller har prøvd å sette seg inn det. Man skal heller ikke se bort fra at pensjonsleverandørene har skremt vannet av de unge med ”du må spare mer” kampanjene sine.

En tredjedel av de som svarte tror imidlertid at folketrygden og tjenestepensjon vil være nok å leve av. Det kan være at denne gruppen har litt bedre oversikt over økonomien sin, men det sier undersøkelsen lite om.

Bekrefter komplekse følelser rundt pensjon

En undersøkelse som Institutt for samfunnsforskning har utført, bekrefter at det er mye usikkerhet rundt pensjon og hva nordmenn tror de skal få utbetalt som pensjonister. Undersøkelsen forteller i hovedtrekk at respondentene har:

  • En opplevelse at dagens regelverk er komplisert
  • En mangel på kunnskap om detaljer
  • En bekymring for at dagen system vil bli endret

En av respondentene svarer som følger:

Jeg tror det kommer til å komme enda minst en (regulering) til før jeg blir pensjonist. Sånn som Norge bruker penger i dag, og det er ikke nok penger til å fø alle. (…) Jeg stoler ikke på at staten kommer til å gi meg det som står på NAV-sidene. Gaute 50 år.

Store pensjonsmørketall blant finansansatte

Finansforbundet som er den største arbeidstakerorganisasjonen i finanssektoren har gjort en pensjonsundersøkelse blant egne medlemmer. Den viser at bevisstheten rundt egen økonomi blant deres unge medlemmer er høy. De unge sparer mer, er fornøyd med pensjonsordninger og har planer om å arbeide lenge. Men det er store mørketall. Selv i denne økonomisk bevisste gruppen er det over 15 prosent som ikke vet hvilken pensjonsordning de er på.

De eldre arbeidstakerne føler derimot at de ikke er like godt rustet til å møte livet som pensjonister. Mange i denne gruppen er blitt flyttet fra ytelsespensjon over i innskuddspensjon og det kan forklare svarene. Den største overraskelsen er at over 40 prosent av de eldre som svarte, ikke har sjekket hvor mye de kommer til å få i pensjon.