OTP - Pensjon - Hvordan blir jeg pensjonist?

Hvordan blir jeg pensjonist?

I dag er pensjonist et flytende begrep. Du kan for eksempel jobbe, være litt pensjonist, og ta de feriene du ønsker fra du fyller 62.

Før i tiden måtte du slutte å arbeide for å bli pensjonist og få utbetalt pensjon. Slik er det ikke lenger. I dag kan du fortsette å jobbe og motta lønn, selv om du begynner å ta ut alderspensjonen din. En fleksibel arbeidstid fra du er 62 krever imidlertid at arbeidsgiver går med på det.

Hva skal man gjøre?

Mange lurer på hvordan og når man får pensjon. Pensjonsproffen gir deg en veldig enkel oversikt.

Fra det året du fyller 62 år kan du ta ut pensjon, både fra Folketrygden og fra den pensjonsordningen som arbeidsgiver har spart for deg. På grunn av den store fleksibiliteten kan verken folketrygden eller pensjonsselskapene ha automatikk i utbetalingene. Derfor må du si i fra når du vil du ha pensjon, og hvor mye. Du trenger nemlig ikke ta ut 100 prosent fra første utbetaling.

Arbeidsliv og pensjonstilværelse var før i tiden to tilstander som ikke lot seg forene. I dag er pensjonsreglene myket opp, det er stor fleksibilitet, men det betyr også at du må bruke litt tid på få finne ut hvor mye du ønsker utbetalt når.

Begynn hos NAV!

Skal du begynne å ta ut pensjon bør du gå rett til www.nav.no. Der finner du svar på mange pensjonspørsmål. Også om pensjonsutbetalinger. NAV´s nettjeneste Din pensjon gir deg oversikt over din pensjon. Her finner du informasjon om din pensjonsopptjening, hvordan du kan søke om utbetalinger og få oversikt over utbetalingsdatoer.

Hos nettjenesten www.norskpensjon.no finner du tjenestepensjonen din. Det er pensjon som dine arbeidsgivere har spart for deg. Der finner du en oversikt over de fleste leverandørene, og en beregning som viser hvor mye pensjon du kan få utbetalt det året du fyller 67 år dersom du begynner å ta ut penger det året. Vær oppmerksom på at du må si i fra til hver enkelt leverandør at du skal ha utbetalinger.

Kun en veiledning

Husk at Pensjonsproffen ikke gir deg råd om å ta ut mest mulig pensjon fra dag én. Hva du bør gjøre er et spørsmål som omfatter både din helsetilstand, dine ønsker og ikke minst din økonomi. Du må sette deg inn i hva dette betyr for deg når du velger. Og da blir det kanskje ikke verst å bli pensjonist. Lykke til.

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!