Blogg    /    Pensjonsordning    /    Har bedriften god innskuddspensjon?

Har bedriften god innskuddspensjon?

6. juni 2017

I dette blogginnlegget ser vi nærmere på innskuddspensjon. Hvordan er den bygget opp, hvor mange penger kan arbeidsgiver sette inn på pensjonskontoen til ansatte og hvilket spillerom har bedriften?

Vi tør påstå at de færreste arbeidsgiverne er flinke til å fortelle om hvilke goder bedriften tilbyr utover lønn. Når vi søker etter arbeidskraft benytter mange seg av standardfrasen ”vi har gode pensjons- og forsikringsvilkår i vår bedrift”. Du kjenner deg kanskje igjen? Men stemmer påstanden om gode vilkår?

Vet du hva pensjons- og forsikringsordningene bedriften din tilbyr er verdt i kroner og øre? Kan du til og med tallfeste det?  – Vel da er du en av få. Og hvis du gir litt mer enn det som er normalt, kan det være lurt å fortelle om det. For selv om nordmenn er flinke til å snakke om lønn, vet de færreste hva deres pensjonsordning er verdt i kroner og øre.

Enorme pensjonsforskjeller

I tabellen under ser du forskjellen på minimums- og maksimumsløsning for tre lønnsnivåer. Minimumsordningen plikter du som arbeidsgiver å tilby dine ansatte. Denne ordningen tilbyr over halvparten av norske arbeidsgivere i privat sektor. Maksimumsordningen er det maksimale av det som kan settes av til pensjon i innskuddsordningen. Som du ser blir denne kostbar spesielt for høyt lønnede.

I midten har vi satt opp et eksempel med en ”flat firer” hvor arbeidsgiver setter av fire prosent av bruttolønnen i pensjon fra første krone. Dette eksemplet er mer enn dobbel så godt som det snittet av av norske arbeidsgivere gir sine ansatte. En pensjonssparing som kanskje kan bidra til bedre arbeidsmiljø også?

Minimum – obligatorisk tjenestepensjon

De fleste bedriftene i privat sektor holder seg til den minste og obligatoriske tjenestepensjonen – OTP. Under en OTP-ordning plikter ikke arbeidsgiver å betale inn fra første lønnskrone. Som du ser av figuren er det kun lønn i det rød feltet som han plikter å sette av for. To prosent for lønn som ligger mellom 1 og 12 G, altså mellom 93 634 kroner (grunnbeløpet i folketrygden per 1. mai 2017) og 1 123 608 kroner – G er en forkortelse for grunnbeløp i folketrygden.

 

Det grafen tydelig viser er at det er lov å sette av vesentlig mer til pensjonskontoen for høyt lønnede, helt opp til 25,1 % kan det spares for inntekt mellom 7,1 og 12G.

Bedriften velger selv hvor mange kroner som skal settes av. En forutsetning er at prosentsatsen skal være lik for alle ansatte i bedriften innenfor de ulike innslagspunktene. For en person som tjener 664 801 kroner blir det satt av like over 11-tusen kroner i året som et minimum. Dette beløpet kan bli fire ganger så stort hvis arbeidsgiver velger å gå for den beste innskuddspensjonsordningen. For en person med årslønn på like over 1,1 million kroner er forskjellen vesentlig større, hele åtte ganger, rundt 140.000 kroner med den beste ordningen.

Du synes kanskje at det er underlig at det er lov å betale mer penger inn på pensjonskontoen til ansatte med høye inntekter. Men det er egentlig ikke så galt. Husk at alle som arbeider i Norge og betaler skatt, er medlem av folketrygden. Og pensjon fra folketrygden dekker lønnsspennet opp til (6G) 664 801 kroner.

Tjenestepensjonen er kun en del av alderspensjonen som arbeidstakere får når de slutter å arbeide. I tillegg får vi pensjon fra folketrygden. Er du som nordmenn flest vil du trolig også ha en formue i boligen din og kanskje i banken. Hvis du lurer på for egen del hva du har til gode i tjenestepensjon fra arbeidsgiver og folketrygden kan du lese mer om det her.

Hvis du ønsker et tilbud på hva din bedrift må betale for obligatorisk tjenestepensjon på ulike nivåer kan du ta kontakt med oss.

Ingen kommentarer

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.