OTP - Pensjon - Flytte OTP-avtale – det bør være gratis!

Flytte OTP-avtale – det bør være gratis!

Duvi Pensjon - avskaff flyttegebyret

Flyttegebyr på OTP-avtaler hindrer konkurranse og låser fast bedriftskunder i pensjonsavtaler. Gebyret bør avskaffes en gang for alle – pensjonsavtaler bør kunne flyttes kostnadsfritt.

For nye aktører er kampen for å vinne bedriftskunder beinhard. Til tider unødvendig hard som følge av utilbørlig markedsadferd. Et eksempel er enkelte konkurrenters vide tolkning og bruk av det foreldete flyttegebyret. Det er en praksis som er hemmende for god konkurranse blant pensjonsaktørene og saken er belyst av Dagens Næringsliv i denne artikkelen.

Duvi mener at bruken av flyttegebyret er ødeleggende for konkurransen i pensjonsmarkedet. Et marked som allerede er preget av få store aktører. Behovet for mer og bedre konkurranse har vært påpekt av både Konkurransetilsynet og Finansdepartementet ved gjentakende anledninger.

Den svake konkurransen og høye priser er også en av årsakene for at regjeringen innfører pensjonskonto. Målet er mer pensjon for hver sparte krone.  Proposisjonen finner du her.

Ønsker du en prat om bedriftens pensjonsavtale?

Avskaff flyttegebyret på OTP

Gebyret er regulert i forskrift og bransjeavtale, og skal ikke overstige
5 000,- kroner. Den verste bruken av flyttegebyr som Duvi Pensjon har opplevd kommer fra DNB. Banken krever et gebyr på rundt
280 000 kroner for å flytte pensjonene til de ansatte i Pizzabakeren. Duvi Pensjon mener at det kravet er høyst utilbørlig.

– 280 000 kroner er mer enn vi tar for å forvalte pensjonene i et helt år for denne kunden, sier Asbjørn Erdal, daglig leder i Duvi Pensjon.

Asbjørn Erdal - Duvi pensjon. Flyttegebyr på OTP-avtale bør være gratis
Asbjørn Erdal daglig leder i Duvi Pensjon mener flyttegebyret bør avskaffes.

DNB mener at de har jussen på sin side da Pizzabakeren er en franchisevirksomhet med mange selvstendige aksjeselskap. Forskriften og bransjeavtalen legger nemlig opp til at pensjonsselskapene kan ta mellom 200 og 5000 kroner i gebyr for å flytte en pensjonsavtale. Men det er en gammel forskrift og bransjeavtale som er myntet på ytelsespensjon, ikke dagens innskuddspensjon.

– Vi mener at regelverket henger etter utviklingen i markedet og flyttegebyret bør avskaffes, sier Erdal.

Flytting av pensjon bør være gratis

Duvi Pensjon mener at flytting av innskuddspensjon bør være kostnadsfritt og gå relativt fort. Pensjonsselskapene får løpende betalt via administrasjonsgebyr og forvaltningskostnader. Flyttegebyret er overlevning fra tiden med ytelsespensjon da pensjon var kompleks.

Innskuddspensjon kan sammenlignes med spareavtaler i vanlige aksjefond, med noen tilleggsytelser. Fondsselskap lar kundene kjøpe og selge fond ”gratis”, inntjeningen ligger i forvaltningskostnaden og administrasjonsgebyr.

Ujevn pensjonskamp

Ujevn pensjonskamp, skriver Anita Hoemsnes kommentator i Dagens Næringsliv om DNBs bruk av flyttegebyr. Hoemsnes mener at kampen om kundene er hard og at det stiller strenge krav til at de største selskapene må bidra til god konkurranse i pensjonsmarkedet. Hun konkluderer med at det må legges til rette for lavest mulig terskel for å flytte pensjonssparing mellom leverandører.  Kommentaren hennes kan du lese her. (Bak betalingsmur)

Ønsker du en prat om bedriftens pensjonsavtale

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!