Forside    /    Bli bedriftskunde    /    Dette er uførepensjon

Dette er uførepensjon

Uførepensjon er en forsikringsdekning som tar hånd om den ansatte utover et sykdomsforløp på 12 eller flere måneder.

Uførepensjon er en tilleggsdekning som kan knyttes til innskuddspensjonen. Uførepensjon kan gi den forsikrede utbetaling ved langtidssykdom eller uførhet etter en sammenhengende sykemelding på over 12 måneder. Uførepensjonen utbetales månedlig i henhold til sykemeldings- eller uføregrad. Det er også mulig å avtale et barnetillegg for uførepensjonen.