Forside    /    Bli bedriftskunde    /    Dette er sykelønnsforsikring

Dette er sykelønnsforsikring

Bedrifter som betaler de ansatte full lønn under sykdomsforløp må selv dekke lønn utover 6 G (G=grunnbeløp). Folketrygden dekker lønn opp til 6 G. Med en sykelønnsforsikring får bedriften dekket lønnskostnader som overstiger 6G.

Betingelser

Erstatningen utbetales bare ved sykemelding når det mottas sykepenger fra folketrygden. Erstatningsperioden er begrenset til 52 uker med en karenstid på 16 dager. Man kan maksimum forsikre årslønn opp til 1,6 millioner kroner. Dekningen gir erstatning fra 20 prosents sykelønn.