Forside    /    Bli bedriftskunde    /    Innskuddspensjon

Innskuddspensjon

Innskuddspensjon er en tjenestepensjon hvor arbeidsgiver betaler inn en prosentandel av den ansattes lønn på en pensjonskonto.

Innskuddspensjon gir bedriften forutsigbare kostnader og en enkel administrasjon. Bedriften sparer et bestemt beløp til de ansattes pensjon.

I tillegg må bedriften tegne en innskuddsfritaksforsikring som er lovpålagt. Dette er en forsikring som sørger for at det blir betalt inn penger på den ansattes pensjonskonto dersom den ansatte blir sykmeldt i mer enn 12 måneder. Forsikringen sørger for at det blir betalt inn penger på pensjonskontoen helt frem til den tidligere ansatte får en avklaring på sin sykdom, for eksempel ufør eller tilbake i jobb.

Hvor stor pensjonen for den enkelte ansatte blir, avhenger av hvor mye som er spart, kostnader og gebyrer, samt avkastningen i investeringsporteføljen. Det er enkelt for den ansatte å følge med på fondskontoen og velge investeringsportefølje. Ved et dødsfall vil pengene som eventuelt står igjen på en pensjonskonto tilfalle arvingene.