Forside    /    Vår avkastningshistorikk    /    Avkastningsrapport porteføljer per juli 2019

Avkastningsrapport porteføljer per juli 2019