Mer informasjon om Duvi Langsiktig

Investeringsstrategi

Aksjeandelen forvaltes i en kombinasjon av indeksfond og aktivt forvaltede fond. Duvi Langsiktig avviker dermed fra referanseindeksens sammensetning. Den aktivt forvaltede andelen søker motvirke svakheter ved indeksforvaltning gjennom en kombinasjon av utelukkelse av enkeltaksjer i indeksfond og ved å velge enkeltaksjer basert på grundige analyser av faktorer og selskaper.

 

Referanseindeks og avvik fra denne

Duvi Langsiktig referanseindeks er en kombinasjon av 80 prosent MSCI All Countries World Index, en bred verdensindeks som inkluderer fremvoksende økonomier, og 20 prosent ST1X, en indeks som reflekterer verdiutviklingen for norske statsobligasjoner med kort rentebinding. Obligasjoner med kort rentebinding har liten risiko for kursfall når renten stiger. Historiske data fra finansmarkedene tilsier statistisk sett også at mer- eller mindre-avkastning som Duvi oppnår, – i 19 av 20 år – vil avvike mindre enn fem prosent fra avkastningen til referanseindeksen.

Risiko – og avkastningsprofil

Referanseindeksens svingninger siste fem år plasserer spareprofilen i kategori 5. Dette betyr at andelsverdien vil kunne svinge mye på kort sikt.

Duvi Langsiktig kjøper eller selger ikke valutakontrakter for å redusere kortsiktige svingninger. Historien tilsier at høy andel aksjer reduserer risikoen for langsiktig tap av kjøpekraft.

 

Sosialt ansvarlig forvaltning

Duvi velger fond som ekskluderer plassering i selskaper som bryter mot internasjonale normer og konvensjoner hva gjelder menneskelige rettigheter, korrupsjon og miljø.

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!