Pensjon for vekstbedrifter – Hvordan finne en enkel pensjonsordning?

Pensjon er lovpålagt. Det er noe alle bedrifter som er mer enn et enmannsshow må ha. Derav navnet obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Vi gir deg retningslinjene for hvordan du finner frem til en enkel pensjonsordning for din bedrift.

Pensjon har tidligere vært til dels dyrt og komplisert. Nå eksisterer det enklere løsninger for bedriftene enn det gjorde tidligere. Pensjonsløsninger som tar utgangspunkt i bedriftens lønnsfiler er en sikker og god måte å automatisere pensjonshåndteringen på.

Hvor mye koster minimumsløsningen?

Alle arbeidsgivere er naturlig nok interessert i kostnaden. De aller fleste arbeidsgiverne vil i en gründerfase starte med den minste og enkleste obligatoriske innskuddspensjonsløsningen.

Den obligatoriske løsningen er på to prosent av lønnsgrunnlaget fra 1G opp til 12 G. Én G utgjør 101 351 kroner pr. 1. mai 2020. Reglene er lagt opp slik at det er frivillig å sette av penger til pensjon mellom 0 kroner og 1G.

En obligatorisk forsikringsordning som sikrer at den ansatte fortsatt får innbetaling på pensjonsordningen hvis han eller hun blir ufør kommer i tillegg. Denne forsikringen er også obligatorisk, men er relativt billig. I tillegg vil pensjonsleverandøren ta seg betalt i form av et administrasjonsgebyr og en forvaltningskostnad.

Et enkelt eksempel

Har du en gründervirksomhet med fire ansatte med en snittalder på 45 år, snittlønn på 450 000 kroner og en leder på rundt 55 år med en lønn på 700 000 kroner, vil den totale kostnaden ligge fra 46 300 kroner per år. Et minimum som du ikke kommer utenom med lønnsnivået bedriften har. Sparingen utgjør like over 40 750 kroner – penger som daglig leder og de ansatte får glede av senere i livet. Forsikringen koster rundt 2 850 kroner, og administrasjonsavgiften og forvaltningsgebyret havner like over 2 600 kroner.

Noen arbeidsgivere ønsker å fremstå som en mer attraktiv arbeidsplass, og velger å øke pensjonssatsen utover minimumskravet etter hvert som bedriften vokser og blir lønnsom. Det er viktig å merke seg at administrasjonsgebyret faller når antallet ansatte vokser, og at avgiften og gebyret blir vesentlig mindre etter hvert som sparingen vokser.

Pass på feil – det er dyrt

Prisen eller kostnaden med pensjon er ikke bare det beløpet som dukker opp i fakturaen fra pensjonsleverandøren. Utover pengene er den største kostnaden med pensjon unødvendig arbeidstid hos administrasjonen i selskapet, som følge av misforståelser og feil i rapporteringen.

Pensjon Pluss erfarer at om lag én av fire bedrifter har feil i lønnsfilene sine. Når det er feil i rapporteringen, fører det til at administrasjonen kaster bort unødvendig mye tid. Det kan i ytterste konsekvens ende med altfor store pensjonsutlegg eller kjedelige rettsaker.

Vi har oppdaget eksempler på bedrifter som har betalt inn pensjon til ansatte i en årrekke etter at arbeidsforholdet er avsluttet. Verst er det kanskje for de bedriftene som har et stort innslag av midlertidig arbeidskraft. I et ekstremt tilfelle så vi en kunde som hadde betalt over 6,5 millioner kroner for mye i pensjon over en periode på noen få år. Dette er kroner som ellers ville funnet veien til bunnlinjen og som er nærmest umulig å få tilbake.

I et annet tilfelle oppdaget vi at bedriften ikke hadde betalt inn pensjon til åtte av ti ansatte over de siste mange årene. Man kan stille seg spørsmål om hvordan dette kan skje – at hverken ansatte, regnskapssjefen eller revisor oppdaget det? Men utfallet er jo at bedriften får en fordring på flere millioner med kort betalingsfrist.

Pensjon tenger ikke være komplisert eller dyrt. Begynn med den enkleste minimumsløsningen, den kan du enkelt vokse med. Legge til nye medarbeidere eller øke innbetalingen hvis det er ønske om det.

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!