OTP – Obligatorisk tjenestepensjon, hva er den verdt?

OTP – Obligatorisk tjenestepensjon, hva er den verdt? Er et spørsmål flere bør stille seg, for forskjellene er enorme. For å øke kunnskapen om verdien av pensjon, bør pensjonssparing inn på lønnsslippen.

OTP – Obligatorisk tjenestepensjon er den pensjonssparingen arbeidsgiver gjør for deg. Forskjellen på beste og minste ordning er enorm, særlig for høytlønnede. Over tid blir forskjellen på den minste og beste pensjonsordningen til mange millioner kroner.

OTP - Obligatorisk tjenestepensjon

Den minste og obligatoriske pensjonsordningen er på to prosent av lønnsgrunnlaget fra 1 G opp til 12 G. Én G, som er folketrygdens grunnbeløp, utgjør i dag 99 858 kroner. Det er frivillig å spare for de ansatte mellom 0 kroner og 1G. Loven tillater bedriften å spare hele syv prosent for lønn mellom 0 og 7,1 G (cirka 687 870 kroner) og hele 25 prosent for lønn mellom 7,1 G og 12 G (Lønn mellom 687 870 og 1 162 596 kroner). Årsaken til at arbeidsgiver kan spare mer for inntekter utover 7,1 G er at man opptjener pensjonsrettigheter opp til dette nivået i folketrygden.

For å øke kunnskapen om pensjon, mener vi at pensjonssparingen bør inn på lønnsslippen. Da vil lønnsmottakere bli minnet om det spares til pensjon for dem hver eneste måned. I vårt naboland Danmark er de mye høyere kunnskap om pensjon. Når en danske snakker om lønn, så vil de fortelle deg to tall. Et før og et etter pensjonssparing. Det burde vi få til i Norge også.

Nordmenn vet lite om egen pensjon

Verdien av vår egen innskuddspensjon vet vi fint lite om. I privat sektor kan forskjellen på en god og en dårlig tjenestepensjon være verdt mange millioner kroner den dagen du slutter å jobbe. Men det evner vi ikke å ta godt nok inn over oss. For mange er pensjon en abstrakt problemstilling som ligger langt frem i tid.

Nordmenn er blitt flinkere til å snakke om lønn og lønnsforskjeller, men vet lite om egen pensjon. Derfor bør pensjon inn på lønnslippen på linje med feriepenger og andre goder.

I Norge spesifiserer vi ledelsens lønninger og pensjon i regnskapene. Mange selskaper beskriver også hvilken pensjonsordning de ansatte får. Vi er også blitt flinkere til å undersøke og synliggjøre lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, samt søke opp forklaringer på hvorfor det er slik.

Test deg selv!

Hvilken pensjonsordning og forsikringsordninger får du fra arbeidsgiveren din? Få kan svare på det. Enda færre vet hvor mange kroner som spares for dem og hvor mye man kommer til å få utbetalt som pensjonist. Og når det gjelder forsikringer og deres dekninger er kunnskapen enda lavere. Er man uheldig og blir langtidssykemeldt og kanskje ufør, kan en sykeforsikring og/eller uføreforsikring bety veldig mye for deg. Det er sikkert mange årsaker til at det er slik. Komplekst regelverk og vanskelig språkføring fra pensjonsindustrien er noen av dem. Det er sikkert flere.

Enorme forskjeller

Enkelte arbeidsgivere har veldig gode pensjons- og forsikringsordninger. Man kan lure på hvorfor er de ikke er flinkere til å markedsføre disse lønnsgodene. For de som tjener opp til 1,15 millioner kroner er forskjellen på den laveste og beste innskuddspensjonsordningen på over 140 000 i året.* Den beste pensjonsordningen representerer dermed et gode på over 12 prosent av lønnen. Har du 600 000 i årslønn er forskjellen på svakeste og beste ordning mindre, på 32 000 kroner, like over fem prosent av lønnen.

*Beregningene er basert på G-beløpet som gjaldt per 1. mai 2017 (93 634 kr).

Vi ser av tabellen at det som et minimum vil bli spart litt over 8 000 kroner i pensjon hvis man tjener en halv million kroner. Sørger arbeidsgiver å spare maksimalt til sine ansatte vil det bli spart hele
35 000 kroner til den ansatte. Vi ser at forskjellen for høytlønnede blir vesentlig større. Det skyldes at bedriften kan spare vesentlig mer, hele 25 prosent av lønn over 7,1 G.

Synliggjøring kan vekke Ola og Kari

Skal man vekke folk flest ut av pensjonsdvalen mener vi at pensjon må inn på lønnslippen på likefot med feriepenger. Og kanskje burde man bli flinkere til å synliggjøre andre goder som forsikringsordninger også! I bildet under ser debattinnlegget vi hadde i Finansavisen.

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!