Bytte jobb? Ta med pensjon i lønnsforhandlingene!

Når du bytter jobb, er det lett å bli våryr og glede seg over ny fremtid. Men jobbskifte er også en glimrende anledning til å få oversikt over økonomien. Noen grep bør du ta, og vi gir deg oversikten.

Vet du hvor god pensjon du har i dag? Vet du hvor god pensjon du går til? Du er ikke alene om å mangle oversikt på dette. Et jobbskifte er en glimrende anledning til å sjekke hva du har og hva du kan få. Et par prosent ekstra i sparing til pensjon i dag kan fort bli en del penger når du slutter å jobbe.

Ikke glem pensjonen under lønnsforhandlingene!

Det er ikke mange som stiller spørsmål til sin nye arbeidsgiver om pensjon ved et jobbskifte. Vi er ofte mest opptatt av lønn og goder som aviser og mobiltelefon – naturlig nok, siden det påvirker økonomien vår her og nå. Vårt tips for jobbintervjuet er at du tar med pensjonen som et punkt når du spør om lønn og andre vilkår. Gå for all del ikke i fellen hvor du tenker at pensjonsalderen er så lenge til at dette kan du ordne siden. Gå heller ikke ut ifra at bedriften sikkert har en god ordning – det er nemlig ikke alltid tilfelle.

Skal du takke ja eller nei til jobben?

Er du i en ansettelsesprosess kan det være lurt å stille noen spørsmål utover lønnsnivå og antall ferieuker. Still også spørsmål om hvilken pensjon din potensielt fremtidige arbeidsgiver byr på. Er den for dårlig, bør du be om mer i lønn! Hva er dårlig? Vel, den norske gjennomsnittsbedriften ligger like under fire prosent.

I privat sektor tilbyr de fleste en innskuddspensjon. Det betyr at bedriften setter av penger på en pensjonskonto for deg. Men selv innenfor innskuddsordningen er det stor forskjell på hva som tilbys: Alt fra et minste minimum på to prosent av lønnsgrunnlaget til en nokså raus pakke på hele 25,1 prosent av lønnsgrunnlaget for de som tjener mye.

Still følgende kontrollspørsmål:

Først en liten forklaring. Bokstaven G er en forkortelse for Grunnbeløpet i folketrygden. G er en sentral størrelse i pensjon og trygdesystemet som justeres i takt med lønnsøkningen.
Grunnbeløpet er 101 351 kroner pr. 1. mai 2020.

Blir det satt av penger til pensjon mellom 0 og 1 G? Det er valgfritt for arbeidsgiver, men betyr en del for deg. Minimumsatsen er to prosent, og makssatsen her er syv prosent. For lønn fra 1 G til 7,1 G kan arbeidsgiver sette av to til syv prosent av lønnsgrunnlaget. For lønn fra 7,1 G til 12 G kan arbeidsgiver sette av mellom 2 og 25,1 prosent av lønnsgrunnlaget. (Dog med minimum samme sats som settes av fra 1 til 7,1 G.)

Er pensjonen dårligere hos din nye arbeidsgiver, bør du argumentere for å få mer lønn for å opprettholde nivået på dine totale lønnsgoder.

Har du allerede sagt opp og takket ja?

Du er gira på jobben og ser frem til å møte nye kolleger og ta på deg nye oppgaver. Det er nesten som å være litt nyforelsket – vi gleder oss over ny fremtid. I denne gledesrusen kan det være greit å ta en rasjonell sjekk av økonomien og pensjonen. Nedenfor gir vi deg en sjekkliste på tre punkter.

1. Hva skjer med pensjonskapitalbeviset?

Når du sier opp en jobb, skal du få med deg et pensjonskapitalbevis eller en fripolise. Les mer om det her. Det er et bevis på at arbeidsgiveren din har betalt inn penger på en pensjonskonto med ditt navn på. TIPS: Sjekk om du har pensjonskapitalbevis. Du finner dem på www.norskpensjon.no. (Logg inn med bank-ID.)

Kostnadsnivå og avkastning påvirker pensjonen din. Det betyr at du må vite hvilke kostnader og gebyrer pensjonsleverandøren din opererer med. Når du får pensjonskapitalbeviset i hendene, overtar du kundeforholdet hos pensjonsleverandøren. Da stiger prisen på gebyrene og forvaltningshonoraret hos mange pensjonsleverandører med tre-ganger’n. Har du byttet jobb flere ganger, og har flere pensjonskapitalbevis, bør du samle dem. Da slipper du unna med ett gebyr i stedet for flere og da sparer du en del penger i det lange løp.

Det er også viktig å følge med på hvordan pensjonskapitalbeviset forvaltes. Still deg spørsmålene om hvor mange år det er til at du skal bruke disse pengene, og hvor stor aksjeandel pensjonskapitalbeviset ditt har. Er det mer enn fem år til du er pensjonist, bør du ha minimum 80 prosent aksjer i pensjonskapitalbeviset.

Velg en pensjonsleverandør som ikke stikker av med høye administrasjonsgebyrer og/eller høye forvaltningsgebyrer. Og pass på at du får høy nok aksjeandel – det medfører ingen kontantutlegg. Disse grepene bidrar til at du ikke svekker avkastningen din unødvendig.

2. Hva skjer med folketrygden når du bytter jobb?

Alderspensjonen fra folketrygden er for de fleste den pensjonsordningen som betaler ut mest penger når man en gang velger å få den utbetalt. Medlemskap i folketrygden er nøkkelen til å motta rettigheter som pensjon og dagpenger fra NAV. Når du bytter jobb i Norge vil det fortsatt settes av penger til pensjon i folketrygden. Du trenger ikke å gjøre noe, men skaff deg oversikten over det du har.

TIPS: Les mer om folketrygden på www.nav.no (min pensjon)

Et jobbskifte er en glimrende anledning til å sjekke hvordan du ligger an med pensjon. Logg inn med bankID hos nav.no og sjekk pensjonen din. Der kan du nokså enkelt finne ut av hva du har, og ved å legge inn noen forutsetninger finne ut av hva du kan få i fremtiden.

3. Pass på forsikringsordningene dine

Når du går fra et arbeidsforhold til et annet, vil du trolig også få tilbud om medlemskap i ulike kollektive forsikringsordninger – det er forsikringer som arbeidsgiver gir alle medarbeidere på like vilkår. Enkelte arbeidsgivere tilbyr ulike helse og reiseforsikringer utover det rent lovpålagte. Skaff deg oversikt over disse godene og sjekk om du står bedre eller svakere stilt hos din nye arbeidsgiver.

Før du takker ja til en ny jobb, bør du undersøke hva som er verdien av den pensjonen du har i dag, og hvilken verdi det er på den pensjonen du går til.

Verdien kan sprike nokså mye. Du må også sjekke at verdiene på pensjonskapitalbeviset du får med fra gammel arbeidsgiver er riktige, samt at du har det hos en leverandør som ikke har høye kostnader. Sjekk også at fordelingen mellom aksjer og renter i porteføljen er optimal for din livssituasjon. 

Oppsummert – når du bytter jobb må du se på mer enn bare lønnsnivået. Det kan være mange kroner å hente på tilleggsgoder. Får du ikke de godene du har i dag er det et godt argument for at du må få høyere lønn!

Ønsker du å motta et uforpliktende pristilbud for din bedrift? Legg
igjen din kontaktinfo og en av våre ansatte vil ta kontakt med deg.

    Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!